project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Symposium afscheid Ton van Dijk

Op vrijdag 21 juni 2019 wordt het symposium gehouden bij het afscheid van Ton van Dijk als directeur Publieke Gezondheid van GGD en GHOR Haaglanden. Het symposium vindt plaats in Theater Diligentia, Den Haag. Hieronder vindt u het programma.

Programma:


13:15 uur:

Inloop

13.45 uur:

Welkom door dagvoorzitter en opening door Karin Schrederhof

14.00 uur:

Spreker 1: Jessica Kiefte-de Jong

"Preventie en de fysieke omgeving"

14.30 uur:

Spreker 2: Paul Gelton

"GHOR, de verbindende schakel"

15.00 uur:

Pauze

15.30 uur:

Dankwoord door Lia Kroon

15.40 uur:

Spreker 3: Ton van Dijk

"Gezondheid, zorg en veiligheid in het publieke domein: meer dan oppassen alleen"

16.10 uur:

Slotwoord door Charlie Aptroot en afsluiting door dagvoorzitter


De Sprekers:

Karin Schrederhof:
Plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur GGD Haaglanden, wethouder Wonen, Wmo en Sport gemeente Delft

Jessica Kiefte-de Jong:
Hoogleraar Population Health management, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden

Paul Gelton:
Directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Lia Kroon:
Algemeen Directeur dienst OCW gemeente Den Haag (namens College van B&W Den Haag)

Ton van Dijk:
Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden (tot 1 mei j.l.)

Charlie Aptroot:
Plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur Veiligheidsregio Haaglanden, burgemeester Zoetermeer