project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheid en leefstijl jongeren

Uitkomsten van de Jongerenenquête 2015 en JongerenConsult

Jongerenenquête 2015

In het najaar van 2015 hebben we een Jongerenenquête uitgevoerd onder bijna 17.000 jongeren in de regio Haaglanden. In deze enquête hebben jongeren anoniem een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl.


De gegevens afkomstig uit deze nieuwe Jongerenenquête 2015 vormen een update van de cijfers van de jeugd uit de Gezondheidsmonitor voor Den Haag en de regiogemeenten.

Lokale rapporten

Het resultaat van de verzameling van deze gegevens is voor elke gemeente in de regio een lokale rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van de jongeren in de gemeente. Gemeenten kunnen hun beleid zo optimaal laten aansluiten bij de gezondheid van de inwoners.

Gezondheid & leefstijl jongeren Delft 2016 (PDF, 63 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Den Haag 2016 (PDF, 74 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Leidschendam-Voorburg 2016 (PDF, 50 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Midden-Delfland 2016 (PDF, 52 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Pijnacker-Nootdorp 2016 (PDF, 44 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Rijswijk 2016 (PDF, 44 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Wassenaar 2016 (PDF, 44 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Westland 2016 (PDF, 52 MB)

Gezondheid & leefstijl jongeren Zoetermeer 2016 (PDF, 52 MB)


JongerenConsult

Sinds schooljaar 2014/2015 voert de Jeugdgezondheidszorg (JGZ 4-18) van de gemeente Den Haag het JongerenConsult uit op scholen voor voortgezet onderwijs. Het JongerenConsult is de Haagse invulling van het extra contactmoment voor jongeren door de JGZ. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting tot het signaleren/monitoren van de jeugd.
Lees verder