project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheidsmeter 2020

Let op: Deze tekst geldt alleen voor personen die een persoonlijke uitnodiging voor de Gezondheidsmeter via de post hebben ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Ook u kunt meedoen aan het onderzoek. Ga naar ggdgezondheidsmeter.nl om de vragenlijst in te vullen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over meedoen via de open vragenlijst.


Het onderzoek

De Gezondheidsmeter 2020 is een landelijk gezondheidsonderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Voor dit onderzoek worden vanaf september 2020 ruim 1 miljoen personen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Deze personen worden willekeurig geselecteerd en ontvangen via de post een uitnodiging voor deelname. De GGD’en voeren dit onderzoek uit in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Welke onderwerpen?

Onderwerpen waar vragen over worden gesteld, zijn onder andere: ziekten en aandoeningen, zorggebruik, leefstijl, sociale contacten, zelfredzaamheid, mantelzorg en woonomgeving.


Hoe doet u mee?

Ga naar www.startvragenlijst.nl/ggdhaaglanden en log in met uw persoonlijke inlogcode, die op de uitnodigingskaart staat. Ook is het mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen. Wanneer u niet via internet reageert, krijgt u na een aantal weken automatisch een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. U kunt deze vragenlijst invullen en opsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn.


Wat doen we met de resultaten?

GGD Haaglanden en de bijbehorende gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek voor het ontwikkelen van (nieuw) gezondheidsbeleid. Ook kunnen er gericht activiteiten georganiseerd worden om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen in de regio Haaglanden bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de gezondheid van de lokale bevolking te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.


Privacy

De GGD(en) werkt samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.


Meer weten?

Kijk op deze pagina voor de veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met I&O. Dit is het veldwerkbureau dat het onderzoek voor ons uitvoert. Zij zijn bereikbaar op 0800-0191 (gratis) of via helpdesk@ioresearch.nl.