project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen

Uitkomsten Gezondheidsenquête 2016

In de afgelopen 10 jaar is in Nederland het aantal personen met een Midden-, Oost- en Zuid-Europese migratieachtergrond flink toegenomen. Echter was tot nu toe nog weinig bekend over de gezondheid en leefstijl van deze groep.


Deze rapportage beschrijft het aantal Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen in de verschillende gemeenten in Haaglanden, in de 4 grootste gemeenten (G4) en in Nederland. De informatie is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Daarnaast worden achtergrondkenmerken, de gezondheid en de leefstijl van Midden, Oost- en Zuid-Europeanen in Nederland (ingeschreven in de Basisregistratie Personen [BRP]) beschreven. Hiervoor heeft het CBS de landelijke cijfers uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) gekoppeld aan de migratieachtergrond van de respondenten.


Rapportage gezondheid Midden-, Oost-, en Zuid-Europeanen (PDF, 529 kB)