project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Coronavirus

Sinds de uitbraak van de pandemie, houdt het coronavirus heel Nederland in zijn greep. Sinds april 2020 werkt de GGD Haaglanden mee aan het corona panelonderzoek; een onderzoek naar het gedrag van mensen, wat ze vinden van de oplegde gedragsmaatregelen, de drijfveren om zich aan de maatregelen te houden en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. Op deze pagina staan resultaten van de eerste tien rondes van het onderzoek.

Voor actuele cijfers en resultaten, ga naar het Dashboard coronavirus panelonderzoek.


Factsheets panelonderzoek coronavirus

GGD Haaglanden heeft meegewerkt met het landelijke onderzoek naar gedragsmaatregelen en welbevinden tijdens het coronatijdperk van het RIVM en GGD-GHOR Nederland. Vanwege de opzet van dit onderzoek zijn niet alle groepen bereikt De samenstelling van deze groep is dus niet representatief voor de bevolking van de hele regio. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.


Trends

Resultaten eerste t/m achtste meetronde: trends

In factsheet hieronder staan de resultaten van veranderingen over de tijd gemeten van het eerste tot en met het achtste meetmoment (april - november) voor regio Haaglanden. In de factsheet vindt u figuren over de veranderingen in gedrag, determinanten van gedrag en mentaal welbevinden tijdens de coronacrisis. Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle acht de meetrondes mee hebben gedaan (het cohort).


Veranderingen in gedrag, determinanten van gedrag en welzijn tijdens de coronacrisis (PDF, 522 kB)


Resultaten eerste t/m zesde meetronde: trends

In de factsheet hieronder staan de resultaten van veranderingen over de tijd gemeten van het eerste tot en met het zesde meetmoment (april – augustus) voor regio Haaglanden. In de factsheet vindt u figuren over de veranderingen in gedrag, determinanten van gedrag en mentaal welbevinden tijdens de coronacrisis. Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle zes de meetrondes mee hebben gedaan (het cohort).


Resultaten panelonderzoek coronavirus: trends regio Haaglanden (april-augustus) (PDF, 371 kB)


Resultaten eerste t/m vierde meetronde: trends

In de factsheet hieronder staan de resultaten van veranderingen over de tijd gemeten van het eerste tot en met het vierde meetmoment (april – juni) voor regio Haaglanden. In de factsheet vind u figuren over de veranderingen in gedrag, determinanten van gedrag en mentaal welbevinden tijdens de coronacrisis. Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle vier de meetrondes mee hebben gedaan (het cohort).


Resultaten panelonderzoek coronavirus: trends regio Haaglanden (april-juni) (PDF, 374 kB)

Resultaten tiende ronde (februari 2021)

In deze factsheet staan de resultaten van ronde 10 voor regio Haaglanden. Tijdens deze ronde hebben respondenten die bij een eerdere ronde hebben aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek (het cohort) de link naar de vragenlijst ontvangen. Dit geldt ook voor de deelnemers van de stadspanels gemeente Delft en gemeente Westland. Ook is er via social media aandacht besteed aan de vragenlijst om respondenten te werven.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 10, 10 t/m 14 februari 2021 (PDF, 440 kB)

Resultaten negende ronde (december 2020/januari 2021)

In deze factsheet staan de resultaten van de 9e ronde van het panelonderzoek (30 december 2020 – 3 januari 2021. Hiervoor hebben respondenten die bij een eerdere ronde hebben aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek (het cohort) de link naar de vragenlijst ontvangen. Omdat het aantal respondenten bij de achtste ronde voor sommige gemeenten te laag was om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, is er alleen een factsheet voor regio Haaglanden gemaakt.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 9: 30 december 2020 t/m 3 januari 2021 (PDF, 457 kB)

Resultaten achtste ronde (november 2020)

Tijdens ronde acht hebben respondenten die bij een eerdere ronde hebben aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek (het cohort) en deelnemers van de stadspanels gemeente Delft en gemeente Westland, de link naar de vragenlijst ontvangen. Tevens is er via social media aandacht besteed aan de vragenlijst om respondenten te werven. Voor een beknopt en visueel overzicht van cijfers is er een factsheet voor regio Haaglanden. Naast de factsheet is er ook een uitgebreide rapportage met figuren voor regio Haaglanden.


Factsheet panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 8: 11 t/m 15 november (PDF, 460 kB)


Rapportage panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 8: 11 t/m 15 november (PDF, 672 kB)

Resultaten zevende ronde (september/oktober 2020)

In deze factsheet staan de resultaten van de 7e ronde. Respondenten die in een eerdere ronde hebben aangegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek (het cohort), hebben een persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen. Hierdoor verschilt deze onderzoekspopulatie van eerdere rondes, waardoor de resultaten niet een op een te vergelijken zijn. Er zijn te weinig respondenten om de resultaten per gemeente te presenteren. Voor de zevende ronde is er daarom geen update van de Gezondheidsmonitor en is er enkel een factsheet voor regio Haaglanden.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 7: 30 september t/m 4 oktober (PDF, 454 kB)

Resultaten zesde ronde (augustus 2020)

Resultaten zesde ronde

In deze factsheet staan de resultaten van de 6e ronde. Hiervoor hebben respondenten die bij een eerdere ronde hebben aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek (het cohort) en deelnemers van de stadspanels gemeente Delft en gemeente Westland, de link naar de vragenlijst ontvangen. Tevens is er via social media aandacht besteed aan de vragenlijst om respondenten te werven. Omdat het aantal respondenten bij de zesde ronde voor sommige gemeenten te laag was om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, is er alleen een factsheet voor regio Haaglanden gemaakt.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden peiling 6: 19 augustus t/m 23 augustus (PDF, 651 kB)


Verdieping zesde ronde: uitsplitsing risicogroepen

Het hebben van gezondheidsproblemen en/of een hoge leeftijd (70+) zijn beide belangrijke risicofactoren voor het coronavirus, deze personen hebben een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. In deze rapportage zijn de resultaten van de 6de ronde uitgesplitst naar vier groepen volgens de indeling van het RIVM: <70 jaar zonder gezondheidsproblemen, 70+ jaar zonder gezondheidsproblemen (vitale ouderen), <70 jaar met gezondheidsproblemen en 70+ jaar met gezondheidsproblemen.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: peiling 6, uitsplitsing risicogroepen (PDF, 520 kB)

Resultaten vijfde ronde (juli 2020)

In deze factsheet staan de resultaten van de 5e ronde. Hiervoor hebben respondenten die bij een eerdere ronde hebben aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek (het cohort) en deelnemers van de stadspanels gemeente Delft en gemeente Westland, de link naar de vragenlijst ontvangen. Tevens is er via social media aandacht besteed aan de vragenlijst om respondenten te werven. Omdat het aantal respondenten bij de vijfde ronde voor sommige gemeenten te laag was om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, is er alleen een factsheet voor regio Haaglanden gemaakt.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 5: 8 juli t/m 12 juli (PDF, 447 kB)

Resultaten vierde ronde juni 2020)

In de factsheet hieronder staan de resultaten voor regio Haaglanden. Respondenten die in de eerste of derde ronde hebben aangegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek (het cohort), hebben een persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen. Hierdoor verschilt deze onderzoekspopulatie van eerdere rondes, waardoor de resultaten niet een op een te vergelijken zijn. Er zijn te weinig respondenten om de resultaten per gemeente te presenteren. Voor de vierde ronde is er daarom geen update van de Gezondheidsmonitor en is er enkel een factsheet voor regio Haaglanden.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 4: 17 juni t/m 21 juni (PDF, 446 kB)

Resultaten derde ronde (mei/juni 2020)

In de derde ronde van het onderzoek hebben de deelnemers van het cohort een persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen en is er een uitnodiging verstuurd aan het stadspanel van Delft. Ook is er opnieuw een open link gedeeld via diverse social media kanalen. Omdat het aantal respondenten bij de derde ronde voor sommige gemeenten te laag was om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, is er alleen een factsheet voor regio Haaglanden gemaakt.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 3: 27 mei t/m 1 juni (PDF, 444 kB)

Resultaten tweede ronde (mei 2020)

In de factsheet hieronder staan de resultaten van de tweede ronde voor regio Haaglanden. Respondenten die in de eerste ronde hebben aangegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek, hebben een persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen (het cohort). Hierdoor verschilt de onderzoekspopulatie van de tweede ronde met de onderzoekspopulatie in de eerste ronde, waardoor de resultaten niet een op een te vergelijken zijn (Deze groep is namelijk nog selectiever). Voor de 2e ronde zijn er daarom geen factsheets op gemeenteniveau gemaakt en verschijnt er geen update van de Gezondheidsmonitor.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: Haaglanden (peiling 2) (PDF, 425 kB)

Resultaten eerste ronde (april 2020)

Deelnemers van het Haagse Stadspanel en respondenten die in de Gezondheidsenquête 2016 hebben aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek hebben een uitnodiging ontvangen voor de vragenlijst. Tevens is er via diverse social media kanalen aandacht besteed aan de vragenlijst en de link voor de vragenlijst gedeeld. Bij deze eerste ronde was het aantal respondenten in de gemeenten Midden-Delfland en Wassenaar te laag om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, waardoor er voor deze gemeenten geen factsheet is gemaakt.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: Delft (PDF, 417 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Den Haag (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Leidschendam-Voorburg (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Pijnacker-Nootdorp (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Rijswijk (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Westland (PDF, 417 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Zoetermeer (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Haaglanden (peiling 1) (PDF, 413 kB)