project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Coronavirus

Het coronavirus houdt heel Nederland al een paar maanden in zijn greep. Op deze pagina staan resultaten van onderzoek over de invloed het coronatijdperk op het gedrag van mensen, en op hun fysieke, mentale en sociale gezondheid.

Kijk voor actuele cijfers over het coronavirus op de Gezondheidsmonitor.


Factsheets panelonderzoek coronavirus

GGD Haaglanden heeft meegewerkt met het landelijke onderzoek naar gedragsmaatregelen en welbevinden tijdens het coronatijdperk van het RIVM en GGD-GHOR Nederland. Vanwege de opzet van dit onderzoek zijn niet alle groepen bereikt De samenstelling van deze groep is dus niet representatief voor de bevolking van de hele regio. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.


Resultaten eerste ronde

Deelnemers van het Haagse Stadspanel en respondenten die in de Gezondheidsenquête 2016 hebben aangegeven mee te willen werken aan vervolgonderzoek hebben een uitnodiging ontvangen voor de vragenlijst. Tevens is er via diverse social media kanalen aandacht besteed aan de vragenlijst en de link voor de vragenlijst gedeeld. Bij deze eerste ronde was het aantal respondenten in de gemeenten Midden-Delfland en Wassenaar te laag om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, waardoor er voor deze gemeenten geen factsheet is gemaakt.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: Delft (PDF, 417 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Den Haag (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Leidschendam-Voorburg (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Pijnacker-Nootdorp (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Rijswijk (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Westland (PDF, 417 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Zoetermeer (PDF, 416 kB)

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Haaglanden (peiling 1) (PDF, 413 kB)


Resultaten tweede ronde

In de factsheet hieronder staan de resultaten van de tweede ronde voor regio Haaglanden. Respondenten die in de eerste ronde hebben aangegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek, hebben een persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen (het cohort). Hierdoor verschilt de onderzoekspopulatie van de tweede ronde met de onderzoekspopulatie in de eerste ronde, waardoor de resultaten niet een op een te vergelijken zijn (Deze groep is namelijk nog selectiever). Voor de 2e ronde zijn er daarom geen factsheets op gemeenteniveau gemaakt en verschijnt er geen update van de Gezondheidsmonitor.

Resultaten panelonderzoek coronavirus: Haaglanden (peiling 2) (PDF, 425 kB)


Resultaten derde ronde

In de derde ronde van het onderzoek hebben de deelnemers van het cohort een persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen en is er een uitnodiging verstuurd aan het stadspanel van Delft. Ook is er opnieuw een open link gedeeld via diverse social media kanalen. Omdat het aantal respondenten bij de derde ronde voor sommige gemeenten te laag was om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, is er alleen een factsheet voor regio Haaglanden gemaakt.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 3: 27 mei t/m 1 juni (PDF, 444 kB)


Resultaten vierde ronde

In de factsheet hieronder staan de resultaten voor regio Haaglanden. Respondenten die in de eerste of derde ronde hebben aangegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek (het cohort), hebben een persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen. Hierdoor verschilt deze onderzoekspopulatie van eerdere rondes, waardoor de resultaten niet een op een te vergelijken zijn. Er zijn te weinig respondenten om de resultaten per gemeente te presenteren. Voor de vierde ronde is er daarom geen update van de Gezondheidsmonitor en is er enkel een factsheet voor regio Haaglanden.


Resultaten panelonderzoek coronavirus: regio Haaglanden, peiling 4: 17 juni t/m 21 juni (PDF, 446 kB)