project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Persberichten

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze recente persberichten. Heeft u vragen? Neem contact op met onze persvoorlichter: persvoorlichting@denhaag.nl.


Kwaliteit dagopvang en buitenschoolse opvang is verbeterd

10 juni 2015 - Het percentage kindercentra dat voldoet aan de kwaliteitseisen is in 2014 verder toegenomen tot 82 procent. In 2012 voldeed nog 63 procent van de kindercentra aan de gestelde eisen. Vorig jaar zijn alle kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus geïnspecteerd. De GGD komt aangekondigd en onaangekondigd op inspectie bij de kindercentra en gastouderbureaus en de gemeente Den Haag voert een strikt handhavingsbeleid Lees verder

Zorg nieuwe stijl begint vorm te krijgen in Den Haag

28 mei 2015 - Haagse ouderen, mensen met een beperking en kwetsbare groepen weten over het algemeen goed waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Tot nu toe heeft vrijwel iedereen die dat nodig had de juiste hulp gekregen. Toch zijn ook in Den Haag de komende jaren maatregelen nodig om de dienstverlening op peil te houden. Lees verder