project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

De afdeling Gezondheidsbevordering heeft de regie van de uitvoering bij het signaleren, voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Haaglanden. Dit gebeurt met name door ketenregie en deskundigheidsbevordering. 

Het gemeentelijk beleid wordt, samen met alle partijen, vertaald in een sluitende aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De betrokken volwassen en kinderen krijgen de juiste hulp. 

De afdeling coördineert de inzet van Veilig Thuis Haaglanden, dat namens de gemeente een centrale rol vervult.


Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis is bereikbaar via 0800 - 20 00 of (070) 346 97 17.