project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Sociaal Medisch Advies

Gemeenten krijgen diverse verzoeken binnen van inwoners op sociaal-medisch vlak. Bijvoorbeeld een aanvraag voor:


  • een gehandicaptenparkeerkaart;
  • vervoersvoorziening;
  • bijzondere bijstand;
  • verhuizing naar een andere woning;
  • de mogelijkheden om te kunnen werken.


Voor het beoordelen van een aanvraag van een inwoner kan de gemeente advies inwinnen bij onze afdeling Sociaal-Medisch Advies.

Wat gebeurt er na de adviesaanvraag?

De betreffende inwoner krijgt een uitnodiging voor een spreekuur of huisbezoek. Onze SMA-arts probeert dan een indruk te krijgen van zijn/haar sociaal-medische situatie. De arts stelt alleen vragen die relevant zijn voor de aanvraag. Wanneer de cliënt daarvoor toestemming geeft, raadpleegt de arts eventueel aanwezige dossiers.

Advies aan de gemeente

Onze SMA-arts schrijft op basis van het onderzoek met de cliënt een kort en bondig advies aan de gemeente. De cliënt heeft recht op inzage in het GGD-dossier. De gemeente neemt het besluit op basis van de eigen informatie en ons advies. Ook stelt de gemeente de betrokken cliënt in kennis van het genomen besluit. Die kan daar eventueel tegen in beroep gaan, maar alleen bij de gemeente.

Contact

Voor meer informatie over sociaal-medische adviezen kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal Medische Advisering of kijken op Sociaal Medisch Advies.