project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Daklozenloket

Voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)

Het Daklozenloket (voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)) organiseert opvang en zorg aan sociaal kwetsbare mensen in de regio Den Haag. Het loket is er voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen en mensen met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblemen. Vaak gaat het om een combinatie van problemen.


Per 1 juli 2018 is het Daklozenloket geen onderdeel meer van GGD Haaglanden maar van de dienst OCW van de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl/daklozenzorg.