project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De afdeling Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg (O(G)GZ) richt zich op kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Zij raken snel maatschappelijk geïsoleerd. Hun problemen en gedrag leiden vaak tot overlast voor de naaste omgeving.

O(G)GZ heeft onder andere de volgende taken:


OGGZ-monitor Haaglanden

De OGGZ-monitor Haaglanden geeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek van groepen kwetsbare burgers in de regio.