project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Evenementenadvisering

Advisering over gezondheidskundige veiligheid bij evenementen

Jaarlijks wordt in de regio Haaglanden een aantal evenementen georganiseerd bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, kunst, cultuur en religie. Zo’n evenement is in eerste instantie natuurlijk gezellig en geeft vaak ook een gevoel van saamhorigheid. Helaas zijn gezondheidsrisico’s hierbij nooit volledig uit te sluiten.

Deze risico’s hangen bijvoorbeeld samen specifieke weersomstandigheden of met bovenmatig drank- en/of middelengebruik. Ook kan het karakter van het evenement risico’s met zich meenemen. Een goed voorbeeld hiervan is de Nieuwjaarsduik in Scheveningen.


Procedures

Evenementen worden zorgvuldig voorbereid. Bij het organiseren van een evenement dat voor het publiek toegankelijk is, dient toestemming gevraagd te worden via een evenementenvergunning bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

De gemeente vraagt voorafgaand aan de vergunningverlening een advies aan de hulpdiensten en bepaalt of er een vergunning wordt verleend. 

Wij adviseren de gemeente op het gebied van de gezondheidskundige veiligheid. De organisator moet er voor zorgen dat de bepalingen in de vergunning worden nageleefd.