project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Beleidsadvisering

Onze beleidsadviseurs adviseren gemeenten uit de regio Haaglanden over het regionale en lokale gezondheidsbeleid.

Ook andere beleidsterreinen van de gemeenten kunnen een beroep doen op de GGD, mits ze een relatie hebben met de publieke gezondheid. Onze beleidsadviseurs geven aanwijzingen voor de vertaling van onderzoeksresultaten naar beleid en vervolgens van beleid naar activiteiten die de gezondheid bevorderen. Dat doen zij op verzoek van de gemeenten en andere medewerkers van de GGD, maar ook ongevraagd.


Doel

De adviezen worden gebruikt voor het opstellen en bijstellen van regionaal en/of lokaal (gezondheids-)beleid en voor de uitvoering van preventieactiviteiten in de regio.

Voorbeelden


Lokaal gezondheidsbeleid:

  • adviseren bij het opstellen van de nota’s lokaal gezondheidsbeleid (geïntegreerd in de WMO-nota);
  • opstellen van een regionale handreiking bij de nota’s lokaal gezondheidsbeleid;
  • voorstellen doen voor beleidsprioriteiten per gemeente;
  • voorstellen doen voor preventieactiviteiten.


Ouderengezondheidsbeleid:

  • bespreken van knelpunten in publieke ouderengezondheidszorg in de regio
  • adviseren over de samenwerking in lokaal ouderengezondheidsbeleid;
  • verbinden van maatschappelijke organisaties in de regio.