background image
Europees project ZULU ('Zuivere Lucht')

Zuivere lucht

Laatste update: 21 januari 2022

Leestijd: 2 minuten

GGD Haaglanden werkt samen met partners uit Nederland en België in het Europese Interreg project ‘Zuivere Lucht’ (ZULU). Het doel van dit project (2018-2021) is om de invloed van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid te beperken.

De hoofdactiviteiten van het project zijn:

  • het betrekken van bewoners bij het thema ‘gezonde lucht;
  • het ontwikkelen van innovatieve luchtzuivering voor scholen en kinderdagverblijven.

Luchtkwaliteitsmetingen met bewoners

Steeds meer bewoners zijn bezorgd over de luchtkwaliteit in hun omgeving of juist geïnteresseerd in het meten hiervan. Veel inwoners van Nederland en Vlaanderen willen dan ook graag zelf de luchtkwaliteit kunnen meten en kijken wat ze kunnen bijdragen aan gezonde lucht.

GGD Haaglanden heeft in het kader van het project ‘Zuivere Lucht’ bewonersgroepen begeleid in het uitvoeren van luchtmetingen in hun omgeving. Lees meer over de resultaten, onze leerpunten en ga zelf aan de slag.

Innovatieve luchtzuivering

Het doel van het project is om de invloed van luchtvervuiling op de gezondheid van kwetsbare groepen in de regio Haaglanden en de grensregio Vlaanderen-Nederland te verminderen. Denk hierbij aan oudere mensen, kinderen en mensen met een hart- en vaatziekte of longaandoening.

Luchtzuivering wordt meestal gedaan door lucht door een filter te blazen die stofdeeltjes afvangt. Dit heeft voordelen, maar helaas verwijdert en/of vernietigt dit filter niet alle stofdeeltjes. Daarnaast hebben filtersystemen veel onderhoud nodig en kosten ze veel energie.

Een aantal andere projectpartners gaat aan de slag met de ontwikkeling van de combinatie van elektrostatische filtratie met fotokatalytische oxidatie. Dit kan een duurzamer en efficiënter alternatief betekenen. Bij deze techniek wordt de verontreiniging namelijk wel afgebroken. Deze techniek wordt in de praktijk getest bij een kinderdagverblijf in Antwerpen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over het project ‘Zuivere lucht’? Je vindt meer informatie op:

Je kunt ook contact opnemen met onze afdeling Leefomgeving via gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl.