Evenementenadvisering

Mud en obstacle run(s)

Laatste update: 7 december 2021

Leestijd: 4 minuten

Bij mud en obstacle runs kunnen de gezondheid en veiligheid van deelnemers gevaar lopen. Er is sprake van een verhoogd risico op letsel, zoals verwondingen en botbreuken bij een zwaar parcours en bij een parcours dat deels door (vuil of verontreinigd) water gaat lopen deelnemers het risico infectieziekten op te lopen, zoals maagdarminfecties (door bv. het norovirus) en de ziekte van Weil (via de leptospirose-bacterie). Verder is onderkoeling een groot risico, met name als de run in de winter plaatsvindt en voor een (flink) deel door het water heen gaat.

Preventieve maatregelen algemeen

Controleer bij mud en obstacle runs de route goed op gevaren, zoals berenklauw, eikenprocessierups en teken. Neem hiervoor contact op met de boswachter of gebiedsbeheerder.

Gebruik bij voorkeur geen terrein waarop vee heeft rondgelopen. Is dit niet mogelijk, verplaats het vee dan minimaal twee weken voor aanvang van het evenement naar een andere locatie. Verwijder nauwkeurig alle uitwerpselen.

Kunstmatig gebouwde obstakels

 • Zorg dat de meest risicovolle obstakels op voor de ambulance en andere hulpverleners goed bereikbare plaatsen staan.
 • Plaats obstakels waar deelnemers vanaf kunnen vallen niet op een harde ondergrond zoals beton of stenen of in ondiep water.
 • Controleer of de obstakels en klimmaterialen voorzien zijn van een keurmerk, uitgevoerd door OCRA (Obstacle Course Racing Association).
 • Zorg ervoor, dat er bij elk obstakel iemand van de organisatie aanwezig is, die in directe verbinding staat met de medisch coördinator van het evenement.

Natuurlijke obstakels

 • Gebruik voor modderbakken alleen schoon water en schoon zand.
 • Maak bij voorkeur geen gebruik van sloten of andere plekken die niet tot aangewezen zwemwater behoren. Wanneer hier toch gebruik van wordt gemaakt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Hoogheemraadschap Delfland en laat watermonsters uitvoeren. Hiervoor kun je een mail sturen naar zwemwater@hhdelfland.nl.
 • Vraag de GGD om advies omtrent de uitslagen van de watermonsters.
 • Neem de adviezen in de GGD-factsheet “Activiteiten met of in natuurwater of tijdelijke zwemwatervoorzieningen op evenementen” in acht.

EHBO

Zorg bij mud en obstacle runs voor goede medische hulpverlening:

 • er moet altijd een EHBO-post aanwezig zijn, uitgerust met voldoende materiaal;
 • er moeten voldoende EHBO’ers en minimaal één ALS-team (Advanced Life Support-
  team) aanwezig zijn. De GHOR kan u hier op maat op adviseren;
 • de EHBO’ers en het ALS-team moeten over het gehele parcours binnen 5 minuten inzetbaar zijn.

Registratie van letsel

 • Registreer bij welk obstakel welk type letsel is opgelopen.
 • Stel van tevoren vast bij hoeveel personen met letsel een obstakel wordt gesloten.

Weersomstandigheden

Zorg voor een lijst, waarop staat welke obstakels onder welke weersomstandigheden gesloten worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan hoge windsnelheden en dreigend onweer. Werk ook scenario’s uit over hoe te handelen bij extreme weersomstandigheden; het gaat dan vooral om warmte, extreme kou en onweer.

Koude weersomstandigheden

Zorg dat er bij koude weersomstandigheden een locatie is waar deelnemers kunnen opwarmen, bijvoorbeeld in een afgesloten ruimte met verwarming. Neem de adviezen in de factsheet “Winters weer op evenementen” in acht.

Warme weersomstandigheden

Neem bij warme weersomstandigheden de factsheet “Zomerse omstandigheden op evenementen” in acht en tref de hierin genoemde maatregelen. Denk aan het verstrekken van gratis drinkwater, het realiseren van schaduwplekken en aan koelingsmogelijkheden bij de EHBO-post.

Persoonlijke veiligheid en gezondheid

Informeer deelnemers over de risico’s en de voorzorgsmaatregelen die zij zelf kunnen treffen.
De deelnemers moeten identificeerbaar zijn en hun contactgegevens moeten beschikbaar zijn. Denk ook aan het noteren van een noodnummer. Identificatie is mogelijk door gebruik van bijvoorbeeld een polsbandje of chip.

Drinkwatervoorziening

Langs het gehele parcours moeten voldoende watertappunten met veilig drinkwater aanwezig zijn.

Wanneer er een waterleiding wordt aangelegd, neem dan “Tijdelijke (drink)watervoorzieningen en tijdelijke waterinstallaties op evenementen” in acht en tref de genoemde maatregelen.

Zet in geen geval emmers of bakken neer waar mensen zelf water uit kunnen scheppen met bijvoorbeeld een bekertje.

Voedselvoorziening

Wordt er voedsel verstrekt gedurende de run, dan moet dit in gesloten portieverpakking worden uitgereikt; plaats dus geen grote bakken met bijvoorbeeld gesneden fruit.

Op punten waar voedsel wordt verstrekt dient een volwaardige handwasgelegenheid met vloeibare handzeep, papieren handdoekjes en een afvalbak aanwezig te zijn. Deze handenwasgelegenheid kan door de verstrekker van het voedsel worden gebruikt en door de bezoekers om de handen te wassen voor het eten.

Sanitaire voorzieningen

Zorg voor een afspoelpunt met stromend en schoon water aan het einde van het parcours. Er moeten voldoende toiletvoorzieningen zijn, inclusief een volwaardige handenwasvoorziening met vloeibare handzeep, papieren handdoekjes en een afvalbak.

Tips voor deelnemers

Onderstaande informatie kan worden verspreid onder de deelnemers:

Je staat op het punt om een sportieve uitdaging aan te gaan. Niet alleen met een goede doelstelling, maar ook goed voor je gezondheid! Om blessures en andere lichamelijke ongemakken te voorkomen zijn de waterkwaliteit en veiligheid van het water in het kader van dit evenement uitvoerig gecontroleerd.

Lees onderstaande tips van GGD Haaglanden over wat jij zelf kunt doen om gezond te blijven en je prestatie tot een onvergetelijke ervaring te maken:

 • let op scherpe voorwerpen op de bodem en langs oevers;
 • probeer zo min mogelijk water in te slikken;
 • spoel jezelf na afloop meteen af met schoon (leiding)water, droog je goed af en trek droge kleding aan;
 • heb je toch een (schaaf)wond opgelopen, spoel deze dan uit met schoon water, was de wond met zeep en ontsmet deze. Ga naar de EHBO als de wond diep of erg vies is;
 • krijg je binnen een maand na het evenement klachten waarmee je naar de huisarts gaat, meld dan aan de huisarts dat je hebt meegedaan aan dit evenement.
 • zorg dat je ingeënt bent tegen tetanus;
 • ben je zwanger, heb je een afweerstoornis, wondjes/wonden, oog- of oorirritatie of ben je ziek op de dag van het evenement, doe dan niet mee.

Meer informatie

RIVM – Hygiënerichtlijn Evenementen

Aangewezen zwemwaterlocaties, ook voor tips, posters en foldermateriaal over veilig zwemmen

Hoogheemraadschap Delfland

Activiteiten met of in natuurwater of tijdelijke zwemwatervoorzieningen op evenementen

Monitoren waterkwaliteit

Houd bij de voorbereiding van een evenement een logboek bij en noteer daarin eventuele afwijkingen in de waterkwaliteit, zoals vuil, olie, schuim, verminderd doorzicht en dergelijke en de veiligheid van de omgeving (obstakels, kuilen, afval, glas, etcetera).

Leg afwijkingen ter beoordeling voor aan een deskundige op dit gebied.