background image
Werk effectief aan gezondheid op school!

Gezondheid op jouw school

Laatste update: 6 december 2021

Leestijd: < 1 minuten

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan:

  • betere schoolprestaties
  • minder schooluitval
  • een gezondere leefstijl van leerlingen en leerkrachten

Wil jouw school aan de slag met gezondheid?

Ons team Gezonde School ondersteunt hier graag bij! Hoe maak de juiste keuzes uit het grote aanbod van lespakketten en programma’s? Wat speelt er op uw school? Wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen belangrijk? De Gezonde School-aanpak helpt scholen voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om op een effectieve manier aan een gezonde school te werken.

Gezonde Scholen in Haaglanden

Ons team Gezonde School werkt voor scholen in Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Welke scholen in Haaglanden al een Gezonde School zijn? Hier vind je een overzicht.

Bekijk ook: