background image
Evenementenadvisering

Drugsgebruik op evenementen

Laatste update: 10 juni 2022

Leestijd: 3 minuten

Drugsgebruik op evenementen kan problemen geven op het gebied van gezondheid en veiligheid. De organisatie van het evenement en de gemeente moeten vooraf een realistische inschatting maken van de mogelijke risico’s en maatregelen nemen om die risico’s te beperken.

Praktische tips drugsgebruik op evenementen

Het is aan te raden het drugsbeleid te publiceren op de website, op de toegangskaart en in de huisregels. Huisregels over drugsgebruik dienen goed en duidelijk zichtbaar zijn tijdens het evenement, in ieder geval bij de ingang.

Ondanks toegangsbeleid en drugscontrole kan er toch drugsgebruik op evenementen plaatsvinden. In dat geval is het van belang, dat er – indien het misgaat – adequate zorg aanwezig is. Te denken valt aan de aanwezigheid van evenementenzorgverleners met een extra deskundigheid op het gebied van (gecombineerd) genotmiddelengebruik.

Instrueer de medewerkers van het evenement op het herkennen van symptomen van (te veel of verkeerd) drugsgebruik. Richt een meldpunt in voor medewerkers, alwaar zij terecht kunnen met gesignaleerde problematiek. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de veiligheid van de bezoekers.

De organisator dient bij een warme omgevingstemperatuur (≥25˚C) zorg te dragen voor goede voorlichting over de extra effecten van het drugsgebruik, zoals oververhitting en een versterkte werking van de drugs, zeker in combinatie met het nuttigen van alcohol. De extra gezondheidsrisico’s ontstaan in dergelijke gevallen door de invloed die deze middelen hebben op de vochthuishouding en de bloeddruk.

Over lachgas is veel te doen geweest. Er is inmiddels steeds meer bekend over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van lachgas. Bied het niet aanbieden op het evenement, ondanks dat het gas (vooralsnog) onder de Warenwet valt.

Door het gebruik van automatische danspauzes in de programmering van de muziek kan onder andere hitte-uitputting en hitteberoerte worden voorkomen. Ook het inzetten van chill-ruimtes is aan te raden.

Daarnaast is goede voorlichting op het evenement met betrekking tot drugsgebruik belangrijk. Hiertoe kan bijvoorbeeld Unity ingezet worden. De doelgroep van Unity is het dance- en uitgaanspubliek. Unity heeft als doel de risico’s van het gebruik van genotmiddelen (alcohol en/of andere drugs) zo veel mogelijk te beperken.

Wet- en regelgeving

Drugsgebruik is in Nederland voor personen van 18 jaar en ouder niet strafbaar. Maar om overlast te voorkomen kunnen gemeenten in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen, dat drugsgebruik in aangewezen gebieden wèl strafbaar is.

Het bezit van softdrugs is strafbaar, maar in de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik toegestaan (gedoogbeleid). Bij het bezit van maximaal 5 gram cannabis (marihuana, hasj) of niet meer dan 5 hennepplanten neemt de politie de drugs en/of planten in beslag. Meestal vindt er dan geen strafvervolging plaats. Bij het bezit van meer dan 5 gram cannabis of meer dan 5 hennepplanten wordt de persoon wel vervolgd. Voor minderjarigen geldt het gedoogbeleid niet. Voor hen is de aankoop en het bezit van softdrugs verboden.

Bezit, handel, verkoop en productie van harddrugs is altijd verboden. Bezit, verhandeling of verkoop van harddrugs kan leiden tot een gevangenisstraf en/of een geldboete.

Verstrekken van gratis drinkwater

Voldoende gratis drinkwater dient in ieder geval verstrekt te worden op onderstaande evenementen:

  • dance event
  • sportevenement waar hoge inspanningen geleverd worden
  • evenement waarbij sprake is van een hoge omgevingstemperatuur (≥25 ℃)

Het gratis verstrekken van drinkwater is van belang vanwege het karakter van het evenement en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s. Dit kan o.a. gerealiseerd worden middels het door een erkende installateur laten plaatsen van afdoende en toereikende drinkwatertappunten en/of het verstrekken van kant & klare flesjes drinkwater.

Naast het voorzien in watertappunten dient er ook aandacht te zijn voor het risico op watervergiftiging (hyponatriëmie), vooral bij gebruik van XTC.

De belangrijkste manier om een watervergiftiging te voorkomen is door simpelweg niet teveel water te drinken. Het advies is niet meer dan 1 glas per uur. Om het dorstgevoel te temperen kan een ijsklontje of een waterijsje worden genomen.
Bij watertappunten kan een kort drinkadvies opgehangen worden.