({ "results":[ { "title": "Regio Haaglanden sluit zich aan bij netwerk Nederland Rookvrij", "lead": "GGD Haaglanden heeft zich met de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer aangesloten bij het netwerk Nederland Rookvrij. Hiermee ondersteunt regio Haaglanden de Rookvrije Generatie en werkt aan een rookvrije omgeving.", "location": "/artikel/regio-haaglanden-sluit-zich-aan-bij-netwerk-nederland-rookvrij.htm", "leadimage": "", "date": "13 okt" } , { "title": "GGD Haaglanden werkt actief mee aan onderzoek naar efficiëntere testmethoden", "lead": "GGD Haaglanden werkt in oktober in de teststraat in Nootdorp mee aan een validatie onderzoek naar sneltests. ", "location": "/artikel/ggd-haaglanden-werkt-actief-mee-aan-onderzoek-naar-efficientere-testmethoden.htm", "leadimage": "", "date": "8 okt" } , { "title": "Nieuwe corona testlocatie in Zoetermeer", "lead": "Op maandag 5 oktober is een corona testlocatie in Zoetermeer geopend op het parkeerterrein aan de Denemarkenlaan. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus.", "location": "/artikel/nieuwe-corona-testlocatie-in-zoetermeer.htm", "leadimage": "", "date": "6 okt" } , { "title": "Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit", "lead": "Vanaf maandag 5 oktober t\/m 16 november 2020 kunnen scholen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) subsidie aanvragen om met het thema Relaties en Seksualiteit aan de slag te gaan. De subsidie heet de “Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit”. Naast een geldbedrag van € 5.000, krijgt de school begeleiding van de Gezonde School Adviseur.", "location": "/artikel/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-seksualiteit.htm", "leadimage": "", "date": "6 okt" } , { "title": "Dringend advies tot dragen van mondkapjes", "lead": "In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken.", "location": "/artikel/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes.htm", "leadimage": "", "date": "30 sep" } , { "title": "Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen", "lead": "Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. ", "location": "/artikel/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-coronavirus-terug-te-dringen.htm", "leadimage": "", "date": "28 sep" } , { "title": "Aangepast advies gebruik mondmaskers in de zorg", "lead": "Nu de besmettingscijfers in regio Haaglanden oplopen, is het belangrijk preventieve maatregelen te nemen om de meest kwetsbare groepen te beschermen. GGD Haaglanden adviseert verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in de regio met zorg aan risicogroepen over te gaan tot het gebruik van chirurgische neusmondmaskers type II R (spatbestendig). ", "location": "/artikel/aangepast-advies-gebruik-mondmaskers-in-de-zorg.htm", "leadimage": "", "date": "28 sep" } , { "title": "Hallo, hoe gaat het met ons? – Gezondheidsmeter 2020 regio Haaglanden van start", "lead": "Vanaf 22 september ontvangen ruim 70.000 inwoners van 18 jaar en ouder in de regio Haaglanden een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefstijl, woonsituatie én het coronavirus. De Gezondheidsmeter 2020 is een landelijk gezondheidsonderzoek. Door elke vier jaar aan een grote groep mensen te vragen hoe het met ze gaat, krijgen we een goed beeld van ‘onze’ gezondheid. ", "location": "/artikel/hallo-hoe-gaat-het-met-ons-gezondheidsmeter-2020-regio-haaglanden-van-start.htm", "leadimage": "", "date": "21 sep" } , { "title": "Meer maatregelen corona voor regio Haaglanden", "lead": "In de regio Haaglanden raken steeds meer mensen besmet met het coronavirus. Het rijk heeft daarom vrijdagavond 18 september aangekondigd dat er nieuwe maatregelen worden genomen in zes veiligheidsregio’s, waaronder Haaglanden, zodat minder mensen besmet raken.", "location": "/artikel/meer-maatregelen-corona-voor-regio-haaglanden.htm", "leadimage": "", "date": "21 sep" } , { "title": "Overzicht cijfers COVID-19 in Haaglanden t\/m week 37", "lead": "GGD Haaglanden monitort de actuele cijfers rondom het coronavirus in de regio Haaglanden. Deze gegevens worden wekelijks op de website gepubliceerd. Dit keer zijn cijfers toegevoegd met betrekking tot besmettingen en testen in de gemeenten in Haaglanden en voor Den Haag ook per stadsdeel.", "location": "/artikel/overzicht-cijfers-covid-19-in-haaglanden-tm-week-37.htm", "leadimage": "", "date": "18 sep" } , { "title": "Nieuwe testlocatie in Delft", "lead": "Vanaf maandag 21 september start GGD Haaglanden in nauwe samenwerking met het laboratorium Reinier Haga MDC een corona-testlocatie aan de Bieslandsekade 68 in Delft. Deze testlocatie kan worden geopend, omdat het laboratorium nu voldoende capaciteit heeft om de afgenomen tests te analyseren. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus.", "location": "/artikel/nieuwe-testlocatie-in-delft.htm", "leadimage": "", "date": "18 sep" } ], "count": 11 })