({ "results":[ { "title": "Corona testbeleid bij kinderen", "lead": "Het testbeleid voor kinderen t\/m 12 jaar wordt gelijk gesteld aan het testbeleid voor kinderen vanaf 12 jaar in verband met de Engelse variant van het coronavirus. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant (SARS-CoV-2 VOC -variant of concern- 202012\/01) bij jonge kinderen.", "location": "/artikel/corona-testbeleid-bij-kinderen.htm", "leadimage": "", "date": "7 jan" } , { "title": "Vaccinatie-uitnodiging medewerkers zorgorganisaties niet aangesloten bij koepelorganisatie ", "lead": "Voor het vaccineren van de eerste groep zorgprofessionals (werkzaam in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-huishoudelijke ondersteuning) krijgen werkgevers die aangesloten zijn bij een koepelorganisatie een uitnodigingspakket doorgestuurd door de koepel. Zorgorganisaties die niet aangesloten zijn bij een koepelorganisatie, kunnen het uitnodigingspakket zelf aanvragen bij de koepel voor de branche waar de organisatie onder valt. Ook als zij daar niet bij aangesloten zijn.", "location": "/artikel/vaccinatie-uitnodiging-medewerkers-zorgorganisaties-niet-aangesloten-bij-koepelorganisatie-.htm", "leadimage": "", "date": "6 jan" } , { "title": "Zorgorganisaties in regio Haaglanden gaan voor rookvrije omgeving ", "lead": "Haaglanden Medisch Centrum (HMC), het HagaZiekenhuis, huisartsenorganisaties (Hadoks, Arts en Zorg en SHG) en GGD Haaglanden waren al rookvrij, maar sinds 1 januari 2021 zijn ook de omliggende terreinen rookvrij. Het rookverbod geldt voor iedereen, dus voor patiënten, bezoekers en medewerkers.", "location": "/artikel/zorgorganisaties-in-regio-haaglanden-gaan-voor-rookvrije-omgeving-.htm", "leadimage": "", "date": "5 jan" } , { "title": "22 GGD’en starten eerder met vaccineren", "lead": "De GGD’en starten eerder dan gepland met de vaccinatie van zorgmedewerkers. De aftrap in de eerste drie regio’s blijft ongewijzigd op vrijdag 8 januari.", "location": "/artikel/22-ggden-starten-eerder-met-vaccineren.htm", "leadimage": "", "date": "3 jan" } , { "title": "Deel het kerstgevoel, niet het virus", "lead": "Het coronavirus kan zich razendsnel verspreiden. Vaak denken we dat onze familie of vrienden vast geen corona hebben. Een gezellig etentje of bezoek is voor het virus de perfecte kans om zich te verspreiden. Met de feestdagen voor de deur maken wij, artsen infectieziektebestrijding, ons ernstig zorgen over de komende weken.", "location": "/artikel/deel-het-kerstgevoel-niet-het-virus.htm", "leadimage": "", "date": "23 dec" } , { "title": "Stadionterrein ADO Den Haag vaccinatielocatie Regio Haaglanden", "lead": "Het terrein van het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag is gekozen als eerste vaccinatielocatie in de regio Haaglanden. Op korte termijn wordt in opdracht van de GGD en Veiligheidsregio Haaglanden gestart met de bouw. Hiervoor zullen tenten worden opgezet die worden ingericht met ‘priklijnen’ waar zal worden gevaccineerd.", "location": "/artikel/stadionterrein-ado-den-haag-vaccinatielocatie-regio-haaglanden.htm", "leadimage": "", "date": "23 dec" } , { "title": "Geneesmiddelenbureau keurt coronavaccin goed", "lead": "Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech tegen COVID-19 goedgekeurd. Dit werd kort daarop gevolgd door goedkeuring van de Europese Commissie waarmee het middel op de Europese markt mag worden gebruikt en verkocht. De eerste vaccins zullen naar verwachting op 26 december worden gedistribueerd.", "location": "/artikel/geneesmiddelenbureau-keurt-coronavaccin-goed.htm", "leadimage": "", "date": "22 dec" } , { "title": "Hou het veilig, ook tijdens de feestdagen ", "lead": "De feestdagen komen er weer aan. Ook dan moeten we ons aan de richtlijnen houden om elkaar niet het virus cadeau te doen. De GGD'en willen aan deze boodschap bijdragen met een animatie die we vanaf vandaag verspreiden.", "location": "/artikel/hou-het-veilig-ook-tijdens-de-feestdagen-.htm", "leadimage": "", "date": "18 dec" } , { "title": "Aangepaste dienstverlening afdeling Sociaal Medisch Advisering", "lead": "In verband met de landelijke lockdown tot 19 januari, vinden de consulten van de afdeling Sociaal Medisch Advisering (vrijwel) volledig digitaal plaats. Hiermee hopen wij bij te dragen aan het indammen van de pandemie. Zeker met het oog op de kwetsbare groepen, waarmee wij veelal te maken hebben. ", "location": "/artikel/aangepaste-dienstverlening-afdeling-sociaal-medisch-advisering.htm", "leadimage": "", "date": "18 dec" } , { "title": "GGD Haaglanden opent nieuwe coronatestlocatie in stadsdeel Laak, Den Haag", "lead": "Op maandag 21 december 2020 start aan de Ketelstraat 23, in de buurt Molenwijk (stadsdeel Laak), in Den Haag een corona-testlocatie. Het is een oud schoolgebouw, waar ook de Voedselbank is gevestigd. Mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) kunnen zich hier gratis laten testen op het coronavirus.", "location": "/artikel/ggd-haaglanden-opent-nieuwe-coronatestlocatie-in-stadsdeel-laak-den-haag.htm", "leadimage": "", "date": "18 dec" } , { "title": "GGD Haaglanden bereidt zich voor op coronavaccinatie", "lead": "Het kabinet verwacht dat het vaccin van BioNTech\/Pfizer tegen COVID-19 (het nieuwe coronavirus) eind december wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Begin januari ontvangt Nederland dan de eerste doses van het vaccin. GGD Haaglanden bereidt zich samen met regionale partners voor, zodat we in 2021 zo spoedig mogelijk kunnen starten met vaccineren.", "location": "/artikel/ggd-haaglanden-bereidt-zich-voor-op-coronavaccinatie.htm", "leadimage": "", "date": "14 dec" } ], "count": 11 })