Een goede gezondheid voor iedereen

Preventieloket wordt integraal wijkpreventienetwerk

Laatste update: 2 augustus 2022

Leestijd: 3 minuten

Net voor de coronapandemie startte in het gezondheidscentrum Moerwijk (stadsdeel Escamp) het preventieloket. Dankzij de inventiviteit van alle betrokkenen werd het loket tijdens de pandemie op creatieve manieren voortgezet. Janine Vervoordeldonk, senior adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Haaglanden, Alicia Ferrageau de Saint Amand, consulent Sport bij dienst OCW gemeente Den Haag, en Kirsten Witjens, beleidsadviseur volksgezondheid gemeente Den Haag, geven een schets van deze uitdagende periode en het palet aan activiteiten tot nu toe.

“De inwoners van Moerwijk hebben vaak te maken met problemen op allerlei terreinen. Gezonde leefstijl staat meestal niet bovenaan hun lijstje om aan te gaan werken”, vertelt Janine Vervoordeldonk. Door de plotselinge intrede van corona was nog meer creativiteit nodig om deze bewoners te bereiken. Het aanvankelijke preventieloket werd snel omgevormd tot een preventienetwerk waarin inmiddels dertig vertegenwoordigers vanuit zorg, welzijn, sport, ggz en buurtbewoners participeren. Desondanks zijn de lijnen kort en kan het netwerk, door middel van kleinere werkgroepen, behendig inspelen op doorverwijzingen of vragen uit de buurt. ”De behoefte van de wijk is een belangrijke leidraad voor alle activiteiten”, benadrukt Janine. “We werken nu bijvoorbeeld ook plannen uit voor een mobiel preventieteam. Zo kunnen we naar plekken toe waar de bewoners samenkomen en eenvoudiger inspelen op hun vragen. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij Gezond en Gelukkig Den Haag en de Preventiecoalitie.”

Vertrouwen

Corona biedt ook kansen, stelt Alicia. “De verbindingen vanuit het preventienetwerk met de buurtsportcoach en de Haagse Diabetes Challenge zijn nu bijvoorbeeld nog sterker. En dat is belangrijke winst omdat door corona de bewegingsarmoede toenam. Ondanks de beperkingen zijn de wandelingen zoveel mogelijk doorgegaan, soms individueel of in kleine groepjes. Als je het stillegt ben je ook de vertrouwensband kwijt.” Om in te spelen op het belang van vertrouwen en een lage drempel zijn onder meer wandelambassadeurs opgeleid, twee uit Moerkamp. Zij enthousiasmeren de bewoners om mee te gaan wandelen en tonen aan: speciale kleding, een lidmaatschap of duur materiaal zijn niet nodig.

Een activiteit die het preventienetwerk samen met het Kunstmuseum Den Haag ontwikkelde in Coronatijd, was de kunstroute. Met behulp van geïllustreerde boekjes konden bewoners een route lopen langs kunstwerken op posters die mensen thuis konden ophangen. De kunstroute was voorzien van (beweeg)opdrachten en kon zowel door volwassenen als kinderen afgelegd worden. Het succes van de route – meer dan 2000 boekjes werden opgehaald – zorgde voor een vervolg. Sinds eind maart 2022 zijn twee wijk- en natuurroutes te lopen: een route van 5 kilometer door het Zuiderpark en een route van 3,5 kilometer door Park Overvoorde.

Signaleren van wat ontbreekt

Voor kinderen ontwikkelde het netwerk ook tal van activiteiten waarbij de GGD ondersteunt.  Bij Kleine Chefs leren kinderen in de basisschoolleeftijd eenvoudige en gezonde gerechten bereiden. “Onder begeleiding van een chef-kok gaan kinderen zelf aan de slag met gezonde voedingsproducten”, vertelt Kirsten. “En wat ze zelf klaarmaken, eten ze ook graag op.” Volgens haar heeft het preventienetwerk ook een rol in het signaleren van wat er ontbreekt. Vanuit die gedachte wordt er nu een haalbaarheidsstudie gedaan naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst waar bijvoorbeeld gezonde lunches en naschools sporten worden aangeboden, en waar meer aandacht zal zijn voor mentaal welzijn.

Het netwerk is betrokken bij nog meer activiteiten, zoals de interventie ‘Voel je goed’: een integrale aanpak voor volwassenen die willen werken aan gezondheid en moeite hebben met de taal. Of het veilig en aantrekkelijk maken van speelplekken in de buurt zodat kinderen er onbezorgd spelen. Janine: “Doordat het netwerk sterk is uitgebreid, kunnen we vanuit de verschillende domeinen, en met elkaar stappen zetten.” “Juist het integrale karakter levert veel winst op”, bevestigt Kirsten. “En met de belevingswereld van de bewoners als vertrekpunt”, vult Alicia aan.

Meer lezen uit ons GGD Magazine?

Dit artikel staat in het GGD Magazine dat in mei 2022 is verschenen. Je leest hierin meer bijzondere verhalen over ons werk tijdens de coronapandemie.