Welbevinden door verbinding

Een positief gemoed voor iedereen

Laatste update: 30 augustus 2022

Leestijd: 3 minuten

Wandelen is gezond voor lichaam en geest. Vanuit die gedachte starten in Rijswijk dit voorjaar 2 initiatieven: de Ommetje-wijkchallenge en de Diabetes Challenge. Ellen Boszhard, GGD-adviseur, en Samira El Fadili, beleidsmedewerker Sociaal Domein, werken al ruim een jaar met diverse collega’s aan deze projecten. De voorbereidingen zijn in volle gang en vanaf mei gaat alles echt lopen, vertellen Ellen en Samira.

Toen de volksgezondheidseffecten van Corona goed merkbaar werden, raakten Ellen en Samira betrokken bij verschillende projecten om dat aan te pakken. Ellen is adviseur lokale gezondheid voor de uitvoering van onder andere leefstijlprojecten in Wassenaar en Rijswijk. Daarnaast maakt ze deel uit van het GGD Team Vitaal Ouder worden. Samira begon net voor corona in haar functie als beleidsmedewerker bij gemeente Rijswijk.

In lijn met het landelijke beeld bleek gedurende de Coronapandemie dat de inwoners van Rijswijk minder gingen bewegen en dat de eenzaamheid toenam. Samira schetst het verband. “Dat we beweegarmoede willen tegengaan, is niet alleen vanwege het fysieke effect. Wandelen werkt ook tegen stress, depressie en het is goed voor de hersenen. Daarnaast heeft samen wandelen sociaal-emotionele voordelen. Het is ook nog eens laagdrempelig, gratis en kan vanuit huis gedaan worden.

Annelies Hoogenes, projectmedewerker GGD, maakte plannen voor het Ommetje en de Diabetes Challenge. In beide activiteiten staat wandelen centraal.”

Ommetje-wijkchallenge

In 3 buurten wordt onder de bewoners de ommetje-app gepromoot met als doel dat er een gezonde wandelcompetitie ontstaat tussen de buurten. Uiteindelijk krijgt de buurt waar de bewoners in een periode van zes maanden gezamenlijk de meeste ommetjes lopen, een mogelijkheid voor bewegen in de buitenruimte. Dat kan een bijvoorbeeld een trapveld of fitnessapparaten voor jong en oud zijn.

Om in aanmerking te komen moesten de buurten onder de beweegnorm zitten en weinig mogelijkheden hebben voor  bewegen in de buitenruimte. Uiteindelijk is gekozen voor de Kleurenbuurt, Artiestenbuurt en Presidentenbuurt. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. In ieder geval zal Erik Scherder, het brein achter het Ommetje, bij de start een presentatie geven in de Rijswijkse Schouwburg.

Sjaaltjes en petjes

Om het sociale aspect van deze challenge gestalte te geven, krijgen deelnemers per buurt sjaaltjes en petjes zodat ze elkaar kunnen herkennen. Ook wordt gekeken of deelnemers via de app een tijd en plaats kunnen afspreken om samen te wandelen. Het informeren en enthousiasmeren van de inwoners zal grotendeels via sociale media en netwerkpartners verlopen, zoals de beweegmakelaar, flatcoach, de  gebiedsregisseur en zorgprofessionals. Het doel is om in totaal circa tachtig inwoners uit de vier buurten te laten deelnemen aan Ommetje-wijkchallenge.

Diabetes Challenge

De Diabetes Challenge is een andere door het RIVM erkende interventie die wordt ingezet om fysieke en mentale gezondheid te bevorderen. Deelnemers wandelen 20 weken 1 keer per week samen met hun zorgverlener, welzijnsprofessional en/of buurtsportcoach in eigen buurt. Ellen en Samira rekenen op maximaal 30 deelnemers.

“Niet alleen diabetespatiënten zijn welkom, ook mensen met andere chronische aandoeningen kunnen meedoen”, zegt Ellen. “Het is een veilige en gezellige manier van bewegen die de algehele gezondheid stimuleert, ook het mentale welbevinden. Bijvoorbeeld doordat er tijdens het wandelen aandacht is voor andere leefstijlfactoren dan bewegen. Maar ook doordat het sociale cohesie bevordert.”

Borging

Het leggen van verbindingen zien Ellen en Samira als een waardevol onderdeel van hun projecten. Dan gaat het natuurlijk om het samenbrengen van inwoners. Maar bijvoorbeeld ook over het koppelen van ideeën en wensen aan bestaande initiatieven. Daarnaast is de onderlinge samenwerking tussen de partners een grote meerwaarde. Ellen: “Dit alles moeten we niet verloren laten gaan als deze projecten voorbij zijn.”

Meer lezen uit ons GGD Magazine?

Dit artikel staat in het GGD Magazine dat in mei 2022 is verschenen. Je leest hierin meer bijzondere verhalen over ons werk tijdens de coronapandemie.