Een veilig thuis voor iedereen

Lespakket kindermishandeling doet iets met mindset van kinderen

Laatste update: 2 augustus 2022

Leestijd: 3 minuten

Het team Huiselijk Geweld van de GGD Haaglanden bracht in 2020 een speciaal kwartetspel uit om te helpen bij signalering van kindermishandeling, hield in coronatijd allerlei webinars en online symposia en is druk bezig het theaterstuk Blauwe Plekken te introduceren bij scholen. Programmamanager Ria Andrews en projectleider Sandra Raaijmakers vertellen daarover en over de impact van corona.

”Zeker als we inzoomen op het onderwijs, met scholen open of niet en online onderwijs of niet, dan kunnen we zeggen dat corona een grote invloed heeft gehad op de manier waarop wij werkten”, meent Ria. Het was lastig scholen te bereiken en activiteiten te organiseren. “Maar de impact van corona gaat natuurlijk ook over wat er gebeurt als je de kinderen en ouders waar wij het over hebben gaat opsluiten thuis. Daarom zijn wij als team Huiselijk Geweld direct zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen om de website die al bestond rond de meldcode uit te breiden met speciale coronapagina’s.” Daarop kwam bijvoorbeeld informatie over hoe je huiselijk geweld kunt signaleren als je alleen maar via de telefoon contact hebt of wat je kunt doen als je iets ziet in beeld.

Het team maakte daarnaast samen met de collega’s van Gezondheidsbevordering een nieuwsbrief voor alle contactpersonen met tips en trucs en mooie initiatieven die bijdragen aan het signaleren en het steunen van kinderen in deze coronatijd. “Voor grotere groepen professionals die werken met de cliënten die te maken kunnen hebben met kindermishandeling of huiselijk geweld hebben we e-learnings en webinars opgezet”, vertelt Sandra. Pre corona was daar al een start mee gemaakt, in coronatijd nam het een vlucht. Een prima manier om een breed publiek te bereiken, vindt Sandra.

Superheld

“Kindermishandeling is het thema waar projectleider Jeannette van Borren sinds 2016 aan heeft gewerkt tot haar overlijden vorig jaar”, zegt Ria. “Dat is onze basis waar wij op voortbouwen. Zij is gaan kijken naar een soort integraliteit van kindermishandeling en de beschikbare werkvormen enerzijds en de andere lesonderwerpen op school en ‘hoe bespreek je dit’. Daarbij zijn scholen natuurlijk een belangrijke partner.” Zo heeft zij een lespakket ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen en maakte zij een ‘menukaart’ met alle informatie, organisaties en materialen erop. “Er wordt echt aangegeven vanuit scholen dat daar behoefte aan is, bijvoorbeeld bij interne begeleiders en vertrouwenspersonen”, stelt Sandra.

Ria: “Het helpt enorm als kinderen en jongeren weten waar grenzen liggen van wat oké is en wat niet, en dat ze zien dat het belangrijk is om erover te praten. Daar hebben we materialen voor ontworpen, waaronder Superhelds kwartetspel.” Superheld is een jongen die thuis ruzies tussen zijn ouders meemaakt en zelf wordt geslagen. De kaarten bevatten thema’s als Superhelds Pijn (waaronder ook schelden, eisen dat je alleen maar tienen haalt of dreigen dat je zonder eten naar bed moet), Verdriet (over het gebrek aan liefde en aandacht) en de baas zijn over je eigen lijf. “Alle materialen heeft Jeannette voorzien van instructie en een filmpje met dezelfde rode draad: waarom doen we dit, wat voor handvatten geeft het je, je moet erover praten en zorgen dat erover gepraat kan worden.”

Kinderrechten

Ook de verbinding aan de kinderrechten zit in het materiaal. “Als kinderen zich bewust zijn van hun rechten en je dat met ze bespreekt, kan je de link maken met wanneer er dus niet goed voor ze gezorgd wordt”, zegt Ria. De reacties op het kwartetspel waren zo positief dat er al een herdruk is en er nauwelijks tijd was om de boel te evalueren. “Het raakt kinderen en het spreekt dus aan en doet iets met hun mindset”, analyseert Ria. Hetzelfde geldt voor het theaterstuk Blauwe Plekken, een bewerking van het boek van Anke de Vries. Sandra: “We horen van leerkrachten dat kinderen vragen stellen die normaal gesproken geen vragen stellen, dat ze ook veel rustiger waren dan normaal bij een les of uitje en dat er onverwacht veel interactie was. Het is echt op hun niveau waardoor kinderen er ook over durven te praten. Het kan veel losmaken bij kinderen, daarom is in ons aanbod ook aandacht voor hoe leerkrachten daarmee om kunnen gaan.”

Kijk voor de materialen op de website van de  Meldcode Haaglanden.

Meer lezen uit ons GGD Magazine?

Dit artikel staat in het GGD Magazine dat in mei 2022 is verschenen. Je leest hierin meer bijzondere verhalen over ons werk tijdens de coronapandemie.