Landelijk onderzoek GGD’en

De impact van corona op gezondheid jongvolwassenen

Laatste update: 17 mei 2022

Leestijd: 2 minuten

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het onderzoek wordt dit jaar voor het eerst uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een groot onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in Nederland.

Verloop van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Van 21 april tot en met 8 juli 2022 is het mogelijk de online vragenlijst in te vullen. De doelgroep wordt bereikt via verschillende sociale media en de GGD’en.

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met betrouwbare informatie.

afbeelding van een bedwants

Deelname aan de monitor

Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We behandelen en verwerken de antwoorden strikt vertrouwelijk.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongvolwassenen een boost te geven

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan deze Corona Gezondheidsmonitor en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona.

Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van deze groep.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het
ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. Deze Gezondheidsmonitor is een extra meting.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl. Hoe het zit met jouw privacy rondom dit onderzoek, lees je in de privacyverklaring.