Het Epidemiologisch Bulletin is vernieuwd!

Laatste update: 2 september 2022

Leestijd: < 1 minuten

Vandaag is de nieuwe editie van het Epidemiologisch Bulletin verschenen. En hoe! De digitale versie van ons bulletin, dat al 57 jaar bestaat, is vernieuwd en nu beschikbaar als mooi vormgegeven, compact en toegankelijk e-zine.

Artikelen septembernummer

Deze editie begint met een artikel over de slaapproblematiek onder scholieren. Naast cijfers is er aandacht voor de gevolgen van slecht slapen en voor mogelijke interventies op en rond school volgens de Gezonde School-aanpak.

Het tweede artikel gaat over de zorgen van de verslavingszorg over de komst van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Door de wet kan er op verschillende sites en via verschillende apps gegokt worden. Brijder vreest voor toename van het aantal hulpvragen.

Voor de meest ernstige en structurele vormen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is er in regio Haaglanden de aanpak MDA-++. Inmiddels heeft deze langdurige, stevige en goed gecoördineerde aanpak mooie vooruitgang geboekt.

Addi van Bergen deed promotieonderzoek naar sociale uitsluiting. Ze ontwikkelde een sociale uitsluitingsvragenlijst voor de vierjaarlijkse GGD gezondheidsmonitor. Zo kwamen groepen in beeld die gezondheidsrisico’s lopen en het risico lopen om maatschappelijk uit te vallen.

De coronacrisis heeft invloed op de leefstijl en daaraan gerelateerd het welbevinden van veel mensen.  Daarom zetten de gemeenten in Haaglanden en de GGD samen in op gezondheidsbevordering van de doelgroepen die door de coronacrisis het hardste geraakt zijn. De aanpak sluit aan bij bestaande initiatieven.

Lees dit en meer in ons nieuwe e-zine op epibul.ggdhaaglanden.nl. We zijn benieuwd wat je er van vindt.

Meer informatie

Je vindt meer informatie over ons Epidemiologisch Bulletin, inclusief de voorgaande nummers, op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.