Hoe gaat het met u?

Landelijk onderzoek naar gezondheid volwassenen en ouderen van start

Laatste update: 9 september 2022

Leestijd: 2 minuten

Hoe gaat het met de inwoners van de regio Haaglanden na 2,5 jaar corona? De coronacrisis heeft het leven van iedereen beïnvloed. GGD Haaglanden brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Uitnodiging

Meer dan 60.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen vanaf 9 september een uitnodiging voor het onderzoek. De vragenlijst bevat  verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per 4 jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die een uitnodiging krijgen voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname is vrijwillig. GGD Haaglanden stelt uw deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek leest u op de pagina over de Corona Gezondheidsmonitor 2022. U vindt hier ook informatie over de privacy en een overzicht van veelgestelde vragen.

Als u toch nog vragen hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl.