background image
Maart 2023

Nieuwe editie Epidemiologisch Bulletin

Laatste update: 14 maart 2023

Leestijd: 2 minuten

De nieuwe editie van het Epidemiologisch Bulletin is verschenen. Liesbeth van Dalen neemt na bijna 10 jaar afscheid als eindredacteur van het bulletin. In een bijzonder ‘Redactioneel’ kijkt ze terug op deze periode.

Artikelen maartnummer Epidemiologisch Bulletin

Ook in deze nieuwe editie is er weer aandacht voor diverse onderwerpen op het gebied van de volksgezondheid:

  • Het hoofdartikel in deze eerste editie van 2023 gaat over de Beweegmonitor: een pilotonderzoek naar de relatie tussen ervaren gezondheid en beweeg- en zitgedrag. Onderzoekers van GGD Haaglanden en GGD Twente brachten in kaart hoeveel we nu zitten en bewegen, objectief en subjectief. Het onderzoek levert interessante bevindingen op. Lees verder
  • In het tweede artikel leest u over de rol van GGD Haaglanden bij de regionale samenwerking in het verbeteren van de luchtkwaliteit: lucht trekt zich namelijk niets aan van gemeentegrenzen. Vanuit deze opdracht heeft de GGD een regionale kernboodschap opgesteld. Lees verder
  • De Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) wil dat ieder kind kan opgroeien in een gezonde leefomgeving en met een gezonde leefstijl. Dat is een uitdaging, vooral in wijken met een achterstand. Kennis van wat leeft op lokaal niveau is belangrijk: van daaruit kunnen gezamenlijk wijkgerichte initiatieven ontwikkeld worden. De inzet in de Haagse wijken Moerwijk en Laak laat mooie voorbeelden zien. Lees verder
  • In de rubriek Gezondheid in cijfers vindt u dit keer informatie over hoeveel jongeren bewegen. Lees verder
  • Tot slot een uitgebreid overzicht met meldingen van infectieziekten in 2022. Lees verder

Lees de hele editie

Het Epidemiologisch Bulletin is digitaal beschikbaar als mooi vormgegeven magazine. Neem vooral een kijkje!

Lees de nieuwe editie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin

Meer weten over het Epidemiologisch Bulletin of oudere edities bekijken? Kijk dan op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.