project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Zorgen melden

Meld zorgelijke situaties bij Meldpunt Bezorgd

Heeft een cliënt te maken met verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, sociaal isolement, problematische verzameldwang, psychische- of verslavingsproblemen?

Vraag om advies of meld een situatie bij 1 van de volgende meldpunten:Bij acute noodsituaties belt u altijd 112. Kindermishandeling en/of huiselijk geweld meldt u bij Veilig Thuis Haaglanden


Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning er aan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen zoals:


  • herstellen van contact met de hulpverlening;
  • in contact brengen met de reguliere zorg;
  • doorverwijzen naar andere instanties;
  • het huis laten schoonmaken;
  • er voor zorgen dat de betrokkene zichzelf beter kan redden.


Als melder krijgt u een terugkoppeling. We houden hierbij altijd rekening met de privacy van de bewoner.

Wanneer is er sprake van vervuiling?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of ongedierte of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.