project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Onderzoek implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Sinds 1 juli 2013 moeten professionals de meldcode gebruiken bij een vermoeden. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode.


Het gebruik van een meldcode is verplicht. Dit staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdhulp
 • justitie

De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties mogen wel zelf een stappenplan opstellen.

Meer informatie over de meldcode vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Onderzoek in de regio Haaglanden

Vier jaar na de invoering van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling willen wij onderzoeken hoe de meldcode is geïmplementeerd en geborgd in regio Haaglanden. Het doel is organisaties te ondersteunen bij het hanteren ervan. Daarbij zijn de ervaringen van professionals met de uitvoering van de meldcode van belang. Het onderzoeksbureau Public Result voert het onderzoek in opdracht van ons uit.


Deelnemen aan de enquête
Wij hebben via een mail organisaties en medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Heeft u de mail niet ontvangen, maar wilt u wel deelnemen? Stuur een mail naar Jeannette.vanborren@ggdhaaglanden.nl.


Voor wie?

De enquête is bedoeld voor  professionals op de werkvloer en stafmedewerkers in de organisatie, zoals directeuren, managers en aandachtsfunctionarissen.


 • Bent u een stafmedewerker? Vul de enquête dan zelf in en stuur de e-mail met de link naar de enquête door naar de professionals in uw organisatie.
 • Bent u een professional? Vul dan de enquête zelf in. Attendeer uw collega’s op het onderzoek en stuur hen de e-mail met de link naar de enquête door.

Opzet en resultaten

Het onderzoek is anoniem. De enquête is bedoeld voor professionals in de verschillende sectoren die verplicht zijn de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.


De resultaten van de enquête zullen voorgelegd worden aan Focusgroepen die per sector worden georganiseerd. De Focusgroepen gaan nader in op de uitkomsten van de enquête en de aanscherping van de meldcode.


Belangrijke punten die worden meegenomen in de Focusgroepen zijn:

 • succes- en faalfactoren
 • problemen en belemmeringen bij de implementatie
 • borging in de organisaties en verankering in de werkwijze
 • aanbevelingen en wensen om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren

De Focusbijeenkomsten vinden plaats op op de volgende momenten:


Focusgroep

Datum

Tijd

Onderwijs

16 mei

14.00 tot 16.30 uur

Justitie

17 mei

17.00 tot 20.00 uur (met maaltijd)

Gezondheidszorg

22 mei

17.00 tot 20.00 uur (met maaltijd)

Kinderopvang

23 mei

9.00 tot 11.30 uur

Jeugdzorg

23 mei

17.00 tot 20.00 uur (met maaltijd)

Maatschappelijke Ondersteuning

24 mei

14.00 tot 16.30 uur


U kunt zich aanmelden voor de Focusgroepen bij Jeannette van Borren, projectleider Huiselijk geweld en kindermishandeling bij GGD Haaglanden.

Vragen?

Heeft u vragen over de achtergronden van het onderzoek? Neem dan contact op met Jeannette van Borren.


Heeft u vragen over de enquête zelf, dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksbureau Public Result via info@publicresult.nl of 070-346 88 16.