project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Forensische geneeskunde

Onze forensisch arts stelt vast of iemand op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden. U kunt als politie, huisarts of specialist onze arts inschakelen bij:

  • ongevallen met dodelijke afloop;
  • lijkvinding;
  • moord;
  • suïcide;
  • euthanasie.


Niet-natuurlijke dood

Bij een niet-natuurlijke dood werken wij nauw samen met de recherche. Na een uitgebreid vooronderzoek brengen wij beiden rapport uit aan de officier van justitie. Die bepaalt of een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk sectie moet verrichten.

Euthanasie

Bij euthanasie voeren wij de meldingsprocedure uit. De forensisch arts verricht de schouw van het lichaam en verzamelt alle relevante informatie. Deze informatie gaat vervolgens naar de toetsingscommissie. Deze beoordeelt op basis daarvan of aan de medische en wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan.