project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten?


Lees een uitgebreid stappenplan voor het opstarten van een kinderopvang op de website ondernemingsplein.nl.

Omgevingsvergunning voor kinderopvang

Voor de start van een kinderopvang heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u zelf aanvragen bij de gemeente, of laat uw architect of aannemer dit doen.

Op ondernemingsplein.nl vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning


Landelijk Register Kinderopvang

Alle kinderopvanginstellingen moeten zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. Meld uw kinderopvang via het aanvraagformulier registratie. Vind het juiste formulier per soort opvang op de website van het Ondernemersplein


Stuur het formulier naar de gemeente waar u de kinderopvang wilt vestigen.

Als uw aanvraag wordt behandeld, bent u op grond van de Algemene legesverordening 2013 leges verschuldigd aan uw gemeente.


Geschillencommissie en klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2016 moet u zich volgens de Wet kinderopvang registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang Hieraan is ook het Klachtenloket Kinderopvang verbonden.

Ook moet u een interne klachtenregeling opstellen. Meer informatie vindt u op de website van het Klachtenloket.