project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Informatie en wijzigingen IKK (video's)

Op de website www.veranderingenkinderopvang.nl is een aantal video's geplaatst met betrekking tot de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK)

Een groot deel van de kwaliteitseisen van de IKK is in 2018 ingegaan. In 2019 en 2023 volgt nog een aantal aanvullende maatregelen. Zoals de nieuwe beroepskracht-kindratio, de pedagogisch beleidsmedewerker en de nieuwe taaleis.

De nieuwe IKK video’s zijn een ideaal middel om medewerkers en ouders te informeren over deze wijzigingen.

U vindt de video's op de website www.veranderingenkinderopvang.nl