project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Corona, het programma

Refereerbijeenkomst - donderdag 3 december van 16.00-18.00 uur

Deze bijeenkomst is verplaatst naar donderdag 3 december en wordt via een webinar gehouden.


Het doel van de huidige landelijke aanpak is om het aantal besmettingen permanent laag te houden. Dit door middel van continue voorlichting van de bevolking om de maatregelen te blijven toepassen, laagdrempelige mogelijkheid om zich te laten testen en intensief bron- en contactonderzoek bij nieuwe patiënten. Het doel is te voorkomen dat het aantal ernstig zieken zo groot wordt dat er een piek optreedt die kan leiden tot overbelasting van de zorg en dat veel patiënten aan het virus overlijden dan wel langdurige complicaties ervaren. Ook wil men voorkomen dat de versoepelingsmaatregelen opnieuw ingeperkt moeten worden en daardoor het sociaaleconomische leven in het gedrang komt.


Dit alles in afwachting dat er een vaccin beschikbaar komt waarmee de bevolking gevaccineerd kan worden. Hierdoor kan de groepsimmuniteit op een dusdanig niveau gebracht en gehouden worden dat er geen grote en oncontroleerbare verheffingen van het coronavirus meer zullen voorkomen. 15 juli passeerde GGD Haaglanden het totaal van 30.000 uitgevoerde tests.


Om voorbereid te zijn op een eventuele tweede golf in het najaar dient de potentiële testcapaciteit in de komende maanden te verdubbelen. Dit is onder andere te realiseren door bestaande testpunten langer in te zetten of uit te breiden, en door nieuwe testlocaties te openen.


Sprekers

  • Drs Robert Schaafsma, programmamanager Programma Corona
  • Eric de Coster, Arts Infectieziekten, medisch coördinator Programma Corona


Leerdoelen

De deelnemer:

  • heeft na afloop kennis van de nieuwste inzichten en scenario’s t.a.v. de Covid- 19 pandemie en de aanpak in Haaglanden.
  • geeft na afloop aan dat de opgedane kennis m.b.t ‘programma Corona” toepasbaar is in zijn werksituatie


Presentaties

Programma corona Haagse Praat_ (PPT, 4 MB)

Klanttevredenheid in de teststraat (PPTX, 1 MB)

20201203 Presentatie Epi-corona voor Haagsche Praat (PDF, 1 MB)

20201203 Haagse Praat - Sneltest versus PCR (PPT, 640 kB)

20201203 Haagse Praat - BCO (PPT, 1 MB)


Werkvormen

Presentaties en interactieve werkvorm/quiz


Locatie

Online via een webinar.