project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Zuivere lucht

Europees project 'Zuivere Lucht’ (ZULU)

De kwaliteit van de lucht heeft grote invloed op onze gezondheid. Door het verbeteren van de luchtkwaliteit is daarom grote gezondheidswinst te behalen.Luchtzuivering is 1 van de manieren om de luchtkwaliteit binnen gebouwen te verbeteren. GGD Haaglanden werkt samen met partners uit Nederland en België in het Europese Interreg project 'Zuivere Lucht’ (ZULU). Het doel van dit project is om de invloed van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid te beperken. 2 hoofdactiviteiten staan hierbij op de agenda:

  • het betrekken van bewoners bij het thema gezonde lucht.
  • innovatieve luchtzuivering voor scholen en kinderdagverblijven

Luchtkwaliteitsmetingen met bewoners

Steeds meer bewoners zijn bezorgd over de luchtkwaliteit in hun omgeving of geïnteresseerd in het meten hiervan. Veel inwoners van Nederland en Vlaanderen willen dan ook graag zelf de luchtkwaliteit kunnen meten en kijken wat ze kunnen bijdragen aan gezonde lucht. GGD Haaglanden begeleidt in 2019 bewonersgroepen in het uitvoeren van luchtmetingen in hun omgeving. Geinteresseerd? Lees dan de informatiebrief.


Wilt u ook bijdragen aan een gezondere lucht? En wilt u samen met anderen meedoen met de luchtmetingen? Neem dan voor de mogelijkheden contact op met de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden via gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl.


Niet in aanmerking gekomen voor een proefproject onder begeleiding van GGD Haaglanden of wil u zelf aan de slag? Er is door project Zuivere Lucht ook een digitale toolbox ontwikkeld waarmee u een stappenplan voor een eigen luchtmetingsexperiment kunt opstellen. Deze vindt u op www.hoemeetiklucht.eu.


Proefprojecten in Den Haag

Er vinden proefprojecten plaats, waarbij GGD Haaglanden bewoners begeleidt bij het meten van de luchtkwaliteit. Lees meer over de resultaten.


Innovatieve  luchtzuivering

Het Zuivere Lucht-project richt zich op het verminderen van de invloed van luchtvervuiling op de gezondheid van kwetsbare groepen in de regio Haaglanden en de grensregio Vlaanderen-Nederland.


Luchtzuivering wordt meestal gedaan door lucht door een luchtfilter te blazen die stofdeeltjes verwijdert. Dit heeft voordelen, maar helaas worden niet alle stofdeeltjes  verwijderd en/of vernietigd. Daarnaast hebben filtersystemen veel onderhoud nodig en kosten ze veel energie.


De Universiteit Antwerpen werkt samen met GGD Haaglanden aan project ZULU. Zij houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van de innovatieve combinatie van elektrostatische filtratie met fotokatalytische oxidatie. Dit kan een duurzamer en efficiënter alternatief betekenen. Bij deze techniek wordt de verontreiniging namelijk wel afgebroken. Deze techniek wordt in Nederland en België in de praktijk getest: op een basisschool in Den Haag en bij een kinderdagverblijf in Antwerpen.Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Zuivere Lucht? U vindt meer informatie op:


U kunt ook een mail sturen naar onze afdeling Leefomgeving via gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.