project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Informatiebrief Citizen Science deelnemers (Project Zulu)

7 februari 2019

GGD Haaglanden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in de regio Haaglanden. Luchtkwaliteit is een belangrijke factor in een gezonde leefomgeving de GGD zich voor inzet. Steeds meer zijn ook bewoners geïnteresseerd in luchtkwaliteit en het zelf meten hiervan. GGD Haaglanden wil bewoners hierin ondersteunen en zal in 2019 en 2020 enkele samen met enkele bewonersgroepen de luchtkwaliteit in hun omgeving in kaart brengen.


U bent geïnteresseerd in de luchtkwaliteit van uw omgeving en wil deze onder begeleiding van GGD Haaglanden gaan meten. Wat moet u allemaal weten over dit proces?Wat gaat u doen?

U gaat de luchtkwaliteit gedurende een bepaalde tijd in een bepaalde omgeving meten. Dit kan zijn uw eigen straat, vlakbij een school of op een openbare plaats. Natuurlijk zijn er nog veel andere mogelijkheden, deze horen wij graag van u.


Hoe gaat u dit doen?

GGD Haaglanden gaat u begeleiden in het traject rondom het meten van de lucht op de door u gekozen plaats. Dit doen wij door begeleiding te geven bij het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen van een meetplanen het uitlenen van onze meetsensoren voor de meting. Tot slot helpen wij ook bij het interpreteren van de data die uit de meting komt. Kortom: de bewoners bedenken het experiment en GGD Haaglanden begeleidt en ondersteunt hen in dit proces.


Wat kunt u achteraf met de verkregen data?

Na afloop van de meting heeft u informatie over de kwaliteit van de lucht op de plaats waar u gemeten heeft. GGD Haaglanden zal u helpen met het interpreteren van deze data: wat zijn de waarden en wat betekenen deze? En kunnen we kijken wat u zelf en anderen kunnen doen om gezondere lucht in te ademen.  


Voorwaarden

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, bekijken wij of het mogelijk is om op de door u voorgestelde locatie te gaan meten. De bedoeling is dat u met meerdere mensen in uw omgeving (school, straat, wijk) samen gaat meten en nadenken over verbeteringen. 
Als uw situatie zich goed leent voor een burger-meet-project, dan organiseren we een startbijeenkomst om het plan verder uit te werken en afspraken te maken over de uitvoering en gebruik van de data.

 

Meer weten?

De luchtmetingen met burgers worden gedaan in het kader van het Europese Interreg project ‘Zuivere Lucht’. Als u meer wil weten over dit project en burgerprojecten in het algemeen, kunt u de projectpagina(s) bezoeken:

Voor vragen en mogelijkheden tot deelname aan de metingen kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden via gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om ‘project Zuivere Lucht’.