project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Geluidsoverlast en trillingen

Een groot deel van de Nederlanders ondervindt hinder van geluid of trillingen. Bijvoorbeeld van buren of verkeer. Daarnaast kan hard geluid blijvende gehoorschade veroorzaken.


Gezondheidsklachten

Door geluid of trillingen kunnen gezondheidsklachten ontstaan, zoals slaapverstoring en stress. Op school kan geluid de concentratie verminderen en hiermee ook de leerprestatie.


Bij hinder door geluid maakt het veel uit wat voor soort geluid het is en of het geluid voorspelbaar is of niet. Hoeveel hinder wordt ervaren, verschilt per persoon. Langdurige blootstelling aan een hoog geluidsniveau in de woonomgeving kan het risico op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten verhogen.


Meer informatie over geluid(shinder) vindt u op de website Atlasomgeving.


Vragen

Voor vragen of advies over gezondheidsklachten door geluidsoverlast of trillingen neemt u contact op met onze afdeling Leefomgeving.


Wettelijke regelgeving

Provincies en gemeenten moeten toezien op de naleving van de wetten en regels met betrekking tot geluidsoverlast. Bij woningen en wegen waarbij een te hoge geluidsbelasting aanwezig is, moet de gemeente maatregelen treffen.

Geluidshinder door bedrijven kunt u online melden bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Het is ook mogelijk om een klacht telefonisch te melden. Het Milieuklachtennummer is (0888) 333 555

Voor hinder door trillingen bestaat geen wetgeving. Wel hanteert te Nederlandse overheid enkele goede richtlijnen om hinder door trillingen te voorkomen.

Laagfrequent geluid

Zeer lage tonen die maar weinig mensen waarnemen, heten laagfrequent geluid. Mensen die last hebben van laagfrequent geluid ondervinden vaak onbegrip bij anderen.

Het waarnemen van laagfrequent geluid is soms moeilijk te onderscheiden van oorsuizen (tinnitus). In beide gevallen is het belangrijk om er goed mee om te gaan. Tips hiervoor vindt u op de website www.tinnitus.nl.

Soms kan er een geluidsbron worden opgespoord en in een enkel geval kan hiermee het probleem worden opgelost. Echter, vaak lukt dit niet.

Gehoorschade

In sommige gevallen kan geluid gehoorschade aanrichten. Bijvoorbeeld als u lang naar luide muziek luistert op koptelefoon of tijdens concertbezoek. Wanneer treedt er schade op? Dit hangt af van:

  • hoe hard het geluid is;
  • hoe lang u ernaar luistert.

Niet alleen langdurig geluid kan schade aanrichten, ook één harde knal dicht bij uw oor kan schade aanrichten. Gehoorschade is blijvend, het kan niet worden verholpen.

Heeft u klachten aan uw gehoor? Vraag dan advies aan uw huisarts.
Meer informatie over (het voorkomen van) gehoorschade leest u op de website van de Nationale Hoorstichting.