project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Noodopvang voor gezinnen

Tijdelijke woonruimte voor gezinnen

Is een gezin uit Den Haag plotseling het huis kwijt door bijvoorbeeld brand of huisuitzetting? En lukt het niet om een andere woonruimte te vinden? Dan komt het gezin in aanmerking voor noodopvang van de gemeente Den Haag.


Maximaal 6 maanden

Noodopvang is bedoeld voor gezinnen in acute nood. Het gezin kan maximaal 6 maanden in de woonruimte verblijven. De noodopvang is beschikbaar voor gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Er is geen ruimte voor huisdieren.

De noodopvang is alleen beschikbaar voor gezinnen met een inkomen. Het gezin betaalt een bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen.


Noodopvang aanvragen

Gezinnen kunnen noodopvang aanvragen bij de afdeling Bijzondere Hulpverlening van de gemeente Den Haag.


Noodopvang Delft

PerspeKtief verzorgt noodopvang in de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Westland. Aanmelding hiervoor loopt via het Dienstencentrum. Meer informatie over deze noodopvang leest u op de website van PerspeKtief


Dakloze gezinnen met meervoudige problemen

De gemeente Den Haag heeft in samenwerking met Stichting Noodopvang Haaglanden 20 woningen gerealiseerd voor dakloze gezinnen met meervoudige problematiek. Gezinnen kunnen zich melden bij het Centraal Coördinatiepunt, waarna het CCP zorgt voor de juiste hulp.

Woningen

De 20 woningen zijn gelegen buiten de reguliere maatschappelijke opvang. Het gaat om huizen die liggen in kindvriendelijke wijken, dichtbij scholen, openbaar vervoer en andere voorzieningen.

Begeleiding en hulp

De gezinnen krijgen begeleiding van gezinscoaches van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook kan op andere terreinen hulp worden ingeschakeld. Het is de bedoeling dat de gezinnen een zelfstandige huishouding voeren.