project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Daklozenzorg

Het Daklozenloket van de gemeente Den Haag coördineert zorg en opvang voor dakloze, sociaal kwetsbare mensen in de regio Den Haag.

Per 1 juli 2018 is het loket geen onderdeel meer van GGD Haaglanden, maar van de dienst OCW van de gemeente Den Haag.

Daklozenloket

Het Daklozenloket zorgt voor toeleiding naar de juiste zorg en hulp. Vaak heeft de cliënt meerdere problemen, bijvoorbeeld geen inkomen, een verslaving en/of psychische problematiek.
> Meer informatie op www.denhaag.nl/daklozenzorg


Medische basiszorg voor dak- en thuislozen

Daklozen, die medische zorg nodig hebben, kunnen terecht bij de de Haagsche Straatdokter en de Daklozentandarts. Inschrijving en aanmelding verloopt via het Daklozenloket van de gemeente Den Haag.
> Meer over medische basiszorg voor dak- en thuislozen


Winterregeling

Als het vanwege de kou te gevaarlijk is om buiten te slapen, gaat de winterregeling in.
> Meer over de winterregeling