project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Daklozenzorg

Het Centraal Coördinatiepunt (CCP) van GGD Haaglanden coördineert zorg en opvang voor dakloze, sociaal kwetsbare mensen in de regio Den Haag. Vaak zijn er meerdere problemen, bijvoorbeeld geen inkomen, een verslaving en/of psychische problematiek. Wanneer iemand deze problemen niet (voldoende) zelf kan oplossen, zorgt het CCP voor toeleiding naar de juiste zorg en hulp.

Informatieloket

Komt u uit de regio Den Haag? Bent u dakloos of dreigt u dit te worden? Dan kunt u bij het informatieloket van het CCP terecht voor (gratis) informatie en advies over zorg, hulp en opvang. Ook als u zich zorgen maakt over een familielid, vriend of bekende kunt u bij het informatieloket terecht voor informatie en advies.
> Meer over informatieloket


Cliënt aanmelden bij CCP

Als professional kunt u cliënten aanmelden bij het CCP. Is uw cliënt dakloos en heeft uw cliënt bijvoorbeeld een verslaving en/of psychische problemen? Dan regelt het CCP hulp, zorg en opvang voor hen.
> Meer over cliënt aanmelden bij CCP


Noodopvang gezinnen

De noodopvang van de gemeente Den Haag is voor gezinnen in acute nood. Zij hebben door bijvoorbeeld brand of huisuitzetting geen huis meer en het lukt niet om tijdig andere woonruimte te vinden. Alleen gezinnen met een inkomen kunnen terecht bij de noodopvang.
> Meer over noodopvang gezinnen


Nachtopvang en zorgpas

Dak- en thuislozen met een zorgpas kunnen gebruik maken van nachtopvang van de Kessler Stichting in Den Haag. De aanvraag voor deze zorgpas loopt via het CCP. Daklozen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de zorgpas.
> Meer over nachtopvang en zorgpas


Winterregeling

Als het vanwege de kou te gevaarlijk is om buiten te slapen, gaat de Haagse winterregeling in. Tijdens deze winterregeling zijn er extra slaapplaatsen beschikbaar. De opvang is tijdens de winterregeling gratis en hoeven mensen zich niet te legitimeren.
> Meer over winterregeling


Medische basiszorg voor dak- en thuislozen

Kent u als hulp- of zorgverlener een dak- of thuisloze zonder eigen tandarts of huisarts? Met een basisverzekering kunnen zij terecht bij het spreekuur van de daklozentandarts en het spreekuur van de Huisartsenpraktijk De Haagse Straatdokter. Inschrijving en aanmelding verloopt via het CCP.
> Meer over medische basiszorg voor dak- en thuislozen


Hulp aan dakloze jongeren

Het kan gebeuren dat een jongere door problemen thuis wegloopt, het huis wordt uitgezet of om een andere reden dakloos wordt. Waar kan hij dan terecht?
> Meer over hulp aan dakloze jongeren


Daklozenopvang Midden- en Oost-Europeanen

Via een intakegesprek bij het CCP kunnen daklozen uit Midden- en Oost-Europa in aanmerking komen voor dagopvang en tijdelijke nachtopvang bij het Haagse Leger des Heils. Tijdens deze opvang werken cliënten mee aan terugkeer naar het land van herkomst.
> Meer over daklozenopvang Midden- en Oost-Europeanen