project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Meisjesbesnijdenis

Schakel hulp in bij een vermoeden

Meisjes- en vrouwenbesnijdenis komt voor in Afrikaanse landen, het Midden-Oosten (Noord-Irak, Jemen) en Azië. Bevolkingsgroepen uit deze landen zien de besnijdenis vaak als traditie. Een culturele gewoonte waarbij de schaamlippen en clitoris van meisjes en vrouwen helemaal of voor een deel worden verwijderd.

Mensen uit deze bevolkingsgroepen vestigen zich ook in Nederland. Meisjesbesnijdenis, of vrouwelijke genitale verminking (VGV), komt daardoor ook in Nederland voor. Hier is deze besnijdenis echter verboden.


Melden meisjesbesnijdenis

Schakel bij een vermoeden direct hulp in of vraag om advies bij:

 • GGD;
 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Veilig Thuis Haaglanden besluit na een melding of zij deze onderzoeken. Een medewerker gaat in gesprek met de ouders van het meisje om hen te overtuigen dat meisjesbesnijdenis schadelijk is voor de gezondheid en bovendien strafbaar. Het meisje wordt niet uit huis gehaald;
 • 112 in geval van een levensbedreigende situatie;
 • Nederlands consulaat of ambassade als u in het buitenland verblijft.


Wat doen wij?

Om meisjesbesnijdenis tegen te gaan, is er een preventieprogramma ontwikkeld. Wij willen met dit programma dat de doelgroep anders gaat denken over meisjesbesnijdenis. Het preventieprogramma houdt het volgende in:


 • organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met vertegenwoordigers uit de risicolanden;
 • verbeteren van signalering van meisjesbesnijdenis;
 • geven van advies bij vermoedens van meisjesbesnijdenis;
 • geven van individuele voorlichting door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).


Voor dit preventieprogramma werken wij intensief samen met onder andere:


 • Veilig Thuis Haaglanden;
 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • Politie;
 • FSAN (Federatie van Somalische Associaties Nederland).


Meisjesbesnijdenis verboden en strafbaar in Nederland

In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling en is daarom ook strafbaar. Ook als de ouders in hun dochter in het buitenland laten besnijden. Het ministerie van VWS heeft daarom het document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Deze verklaring is bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst.

Ondanks dat ouders soms hun dochters niet willen laten besnijden, kan de familie veel invloed op hen uitoefenen. Op het moment dat zij dan op vakantie gaan naar familie, neemt daarmee het risico op besnijdenis toe.

Verklaringen tegen meisjesbesnijdenis

Met onderstaande verklaringen kunnen zij daar familieleden informeren dat het besnijden van meisjes strafbaar is en consequenties heeft.

Nederlandse verklaring tegen meisjesbesnijdenis (PDF, 706 kB)

Engelse verklaring tegen meisjesbesnijdenis (PDF, 706 kB)

Franse verklaring tegen meisjesbesnijdenis (PDF, 702 kB)

Arabische verklaring tegen meisjesbesnijdenis (PDF, 951 kB)

Somalische verklaring tegen meisjesbesnijdenis (PDF, 707 kB)

Armhaarse verklaring tegen meisjesbesnijdenis (PDF, 2 MB)

Tigriaanse verklaring tegen meisjesbesnijdenis (PDF, 2 MB)


Straffen

Op het overtreden van deze wet staat een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar. Als een ouder de besnijdenis uitvoert, kan dit 16 jaar betekenen. Als voor meisjesbesnijdenis veroordeelde ouders geen Nederlands paspoort hebben, kan dit tot gevolg hebben dat zij niet langer in Nederland mogen verblijven.


Nazorgspreekuur voor besneden vrouwen

Vrouwen die besneden zijn kunnen problemen ervaren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Belangrijk is dat deze vrouwen goede nazorg krijgen. Vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan kunnen met hun zorgvragen terecht bij laagdrempelige spreekuren bij het HagaZiekenhuis.

Bij het HagaZiekenhuis is een spreekuur actief op de locatie Leyweg, Polikliniek Gynaecologie. Vrouwen kunnen hier op maandagochtend van 9:00 uur tot 12:30 uur terecht. Hiervoor is geen doorverwijzing van een huisarts nodig.


Afspraak maken

Contactpersoon

Marisa Abdulgani, verpleegkundige
Email: m.abdulgani@hagaziekenhuis.nl
Telefoonummer: 06 47 00 87 93

De verpleegkundige spreekt Somalisch, Arabisch en Nederlands.


Spreekuur

Plaats: HagaZiekenhuis Leyweg
Leyweg 275, 2545 CH Den Haag
Tijd: 09:00 tot 12:30 uur (alleen op de maandagen)


Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over meisjesbesnijdenis, neemt u contact op met onze afdeling Epidemiologie en Gezondheidsbevordering.