project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Heeft u een vraag over het coronavirus? Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen (en antwoorden) aan GGD Haaglanden.

Vindt u hier uw vraag niet terug, stuur dan een mail met uw vraag naar info@ggdhaaglanden.nl.


Vragen over testen


Algemene vragen

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om de coronatest te doen en om de uitslag te communiceren. Daarbij gaan we heel zorgvuldig om met uw gegevens en houden we ons aan de AVG. Op de website van de GGD GHOR leest u meer over de coronatest en uw privacy.


Let op: heeft uw verzoek betrekking op één of meer meerderjarige personen? Helaas mag de GGD van de wet deze verzoeken namens andere meerderjarige personen niet in behandeling nemen. Wij begrijpen dat het handig is via één mail voor uw gezin of naaste kring een verzoek tot verwijdering in te dienen. Dat kan alleen via een wettelijk geldige machtiging. Die procedure is ingewikkelder dan een nieuw of eigen verzoek indienen, dus verzoeken wij u dat meerderjarige personen zelf een verzoek indienen via: privacyggd@ggdhaaglanden.nl.


Om het proces te versnellen is het handig als daarbij vast de volgende gegevens vermeld worden:


 • Voorletters en achternaam
 • Postcode en huisnummer (straatnaam is niet nodig)
 • Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
 • Testdatum en testlocatie (indien zij zijn getest)
 • Vaccinatienummer en vaccinatielocatie (indien zij zijn gevaccineerd)

Wat moet ik doen als ik geen mail heb ontvangen met een afspraakbevestiging?

Heeft u de mail met de afspraakbevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met 0800 1202.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19?

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:


 • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • hoesten;
 • benauwdheid;
 • verhoging of koorts;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:


 • Blijf thuis bij één of meerdere van bovenstaande klachten.
 • Heeft u naast milde klachten (zoals verkoudheidsklachten, hoesten of verhoging) ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijven ook uw huisgenoten thuis.
 • Maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest.
 • Mijd sociaal contact. U kunt geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en geen boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig heeft.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Het zijn:


 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukte.

Gelden de basisregels ook voor iemand die al COVID-19 heeft gehad?

Ja, ook als u COVID-19 hebt gehad, is het advies om u te houden aan de basisregels. Het is namelijk niet zeker of u een tweede keer COVID-19 kunt krijgen.

Kan ik besmet raken met het coronavirus door het aanraken van een oppervlak?

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.


De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.


In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.

Hoe maak ik mezelf weerbaar tegen gevolgen van een besmetting?

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt bij bescherming tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als dat toch gebeurt, herstellen ze meestal sneller.


Voor een gezond leven doet u het volgende:


 • Beweeg tenminste een half uur per dag. Regelmatig een stukje wandelen of fietsen is al een goed begin.
 • Eet gezond. Met veel fruit, groente en volkoren graanproducten.
 • Drink maximaal 1 glas alcohol per dag. Kijk op Alcoholinfo.nl voor meer informatie.
 • Probeer te stoppen met roken als u rookt. Ga voor tips en hulp naar Ikstopnu.nl.

Zijn er extra risico’s bij zwangerschap?

Voor zover bekend lijkt het ziekteverloop bij zwangeren hetzelfde als bij vrouwen die niet zwanger zijn. U hoeft je dus geen extra zorgen te maken.


Lees meer over Zwangerschap en COVID-19.

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening met betrekking tot corona, laat ons dat dan weten via corona.klachten@ggdhaaglanden.nl.

Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine?

Isolatie


Wat is isolatie?

Isolatie is een maatregel voor iemand met ziekteverschijnselen. Diegene moet geïsoleerd worden van anderen zodat hij de ziekte niet verder kan verspreiden. Hij verblijft dus in afzondering.


Voor COVID-19 geldt dat mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden, in thuisisolatie mogen verblijven. De GGD roept iemand op om in (thuis)isolatie te gaan.


Thuisisolatie: wat mag wel, wat mag niet?

Als u een positieve uitslag van de coronatest heeft gekregen, dan bent u patiënt. U blijft strikt thuis. U mag niet naar school, werk en ook niet naar de winkel voor een boodschap of naar buiten om de hond uit te laten.


Ook voor de omgang met uw huisgenoten zijn er strenge adviezen. U blijft zoveel mogelijk in een eigen kamer. U eet en slaapt daar. U heeft zo weinig mogelijk contact met de andere mensen in huis. U zorgt voor minimaal 1,5 meter afstand als u de kamer echt uit moet.


Isolatie duurt minimaal 7 dagen, geteld na de eerste ziektedag, en de patiënt moet 24 uur klachtenvrij zijn.


Quarantaine


Wat is quarantaine?

Als u contact heeft gehad met iemand die positief getest is op corona, kunt u al besmettelijk zijn voor anderen, ook al heeft u zelf nog geen ziekteverschijnselen. Dit is de reden dat we huisgenoten en nauwe contacten dringend vragen om in quarantaine te gaan. De meeste mensen die ziek worden krijgen de klachten binnen 10 dagen na het laatste contact. Daarom moeten zij gedurende 10 dagen voor de zekerheid thuis blijven, om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.


Quarantaine is dus een maatregel voor mensen die contact hebben gehad met een positief geteste persoon, maar (nog) niet ziek zijn.


Quarantaine: wat mag wel, wat mag niet?

Als u huisgenoot bent van een bewezen COVID-19 patiënt, dan moet u strikt thuisblijven. U mag alleen naar buiten op uw eigen balkon of in uw eigen tuin. U mag dus geen boodschappen doen en ook niet de hond (buiten de eigen tuin) uitlaten. U mag geen bezoek ontvangen.


Voor nauwe contacten zijn de regels iets soepeler. Dan moet u zoveel mogelijk thuisblijven. U mag niet naar uw werk, op bezoek of op vakantie, maar u mag wel voor een boodschap naar buiten, mits u minstens anderhalve meter afstand houdt tot anderen en je geen klachten heeft die passen bij corona.

Heeft u een vraag die niet op deze pagina staat?

Laat het ons weten via info@ggdhaaglanden.nl.

Bron- en contactonderzoek

Hoe gaat het bron- en contactonderzoek in zijn werk?

Is iemand positief getest op het coronavirus? Dan voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Hiermee voorkomen we dat het virus verder wordt verspreid. De contacten die risico lopen krijgen advies op maat over de te volgen stappen. Het brononderzoek draait om de vraag waar de besmette persoon het coronavirus mogelijk heeft opgelopen. Met deze informatie kunnen we achterhalen of meer mensen op dezelfde manier besmet zijn.


Contacten en voorzorgsmaatregelen

Bij het contactonderzoek brengen we de contacten van de besmette persoon in kaart. Hierbij gaat het om alle contacten vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten tot nu. Deze worden onderverdeeld in huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Per groep gelden verschillende maatregelen. In principe brengt de besmette persoon zijn contacten zelf op de hoogte van de maatregelen.


De GGD neemt contact op met de positief geteste persoon en bespreekt:


 • hoe lang hij/zij in isolatie gaat (minimaal 7 dagen na de start van de klachten én 24 uur klachtenvrij).
 • quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten, privé en op het werk.


Daarnaast informeert de GGD de nauwe contacten.

Contact met een positief getest persoon

Ik ben in contact geweest met een positief getest persoon. Wat nu?

Wat u moet doen is afhankelijk van de mate van het contact dat u met de besmette persoon heeft gehad. Wanneer iemand positief getest is, start de GGD een bron- en contactonderzoek. Hierbij worden de contacten in 3 groepen verdeeld: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10 dagen in quarantaine. Overige contacten krijgen het advies om zich aan de coronaregels te houden en goed op hun gezondheid te letten.

Wanneer ben ik een 'nauw contact'?

Nauwe contacten zijn personen met wie u langer dan een kwartier contact had op minder dan 1,5 meter. Bijvoorbeeld de kapper of pedicure. Of personen met wie u korter dan een kwartier contact had, maar met een hoog risico. Bijvoorbeeld mensen met wie u heeft gezoend, of iemand die u in het gezicht heeft gehoest.

Informatie in andere talen

Waar vind ik informatie over corona in andere talen

U vindt meertalige informatie op de volgende websites:


Informatie voor professionals

Hoe bied ik psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers?

Ik ben een commerciële aanbieder van sneltesten, kan ik positieve uitslagen doorgeven?

Er zijn organisaties die op eigen initiatief hun personeel testen op corona. En er zijn private aanbieders die coronatesten aanbieden tegen betaling. Deze ontwikkeling kan en wil de overheid niet tegenhouden. De GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de commerciële aanbieders, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op. Echter, om ervoor te zorgen dat duidelijk is aan welke eisen de testen moeten voldoen, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de IGJ uitgangspunten opgesteld voor testen op corona buiten de GGD-teststraten.


Een meldformulier voor het doorgeven van positieve COVID-19 uitslagen vindt u hieronder.


Hoe kan ik helpen met vaccineren?

U kunt een email sturen naar: werving.vaccinatie@redcross.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Kinderen

Worden kinderen ook getest op het coronavirus?

Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar wordt gelijk gesteld aan het testbeleid voor kinderen vanaf 12 jaar in verband met de Engelse variant van het coronavirus. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant (SARS-CoV-2 VOC -variant of concern- 202012/01) bij jonge kinderen.


Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen, om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:


 • de klachten niet alleen bestaan uit neusverkoudheid (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is.
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.


Het toelatingsbeleid op scholen en kindercentra blijft in principe onveranderd. Momenteel zijn kinderdagverblijven en scholen gesloten. Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis, behalve als zij in aanmerking komen voor de noodopvang of vallen onder een andere uitzondering. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen zo nodig naar de noodopvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.


Het thuisblijfadvies voor huisgenoten is ongewijzigd.

Mag mijn kind met verkoudheidsklachten naar de kinderopvang of basisschool?

U vind hierover uitgebreide informatie op onze pagina 'Informatie coronavirus voor scholen en kinderopvang'

Kwetsbare groepen

Wanneer behoor ik tot een kwetsbare groep?

Sommige mensen lopen een groter risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Dit zijn de risicogroepen. U zit in een risicogroep wanneer u:


 • ouder bent dan 70 jaar, zeker wanneer u minder zelfredzaam bent. Kwetsbare ouderen die meer moeite hebben met zelfredzaamheid lopen meer risico dan vitale ouderen.
 • tussen de 18-70 bent en een verminderde weerstand of onderliggende aandoening hebt.


Het RIVM geeft een uitgebreid overzicht van de risicogroepen voor het coronavirus. Om de risicogroepen en elkaar te beschermen is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels die in Nederland gelden.

Aan welke regels moet ik mij houden als ik tot een kwetsbare groep behoor?

Mensen uit risicogroepen wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen.


Meer informatie voor risicogroepen vindt u op de website van het RIVM.

Meer informatie uit de regio

Mensen met een beperking

Ik ben doof of slechthorend, hoe kan ik me aanmelden voor een test?

Bent u doof of slechthorend? Ook dan kunt u bellen, via de Teletolkdienst van KPN. Met de Tolkcontact-app kan het ook. Zie voor meer informatie hierover de website van Tolkcontact en KPN.


Is het voor u niet mogelijk om te bellen of de tolkdienst te gebruiken, dan kunt u een e-mail sturen naar coronatest@ggdhaaglanden.nl. Geeft u in de e-mail aan dat u zich wilt aanmelden voor een test en wat de reden is dat u het landelijke nummer niet kunt gebruiken. Stuur in uw e-mail geen persoonlijke informatie, behalve uw bereikbaarheidsgegevens. De GGD neemt dan contact met u op. U wordt zo snel mogelijk getest. Afspraken worden gemaakt in volgorde van aanmelding, tot maximaal twee werkdagen vooruit.

Preventie

Hoe zorg ik dat ik niet besmet word?

Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, vermijd drukke plekken, werk zoveel mogelijk thuis en was vaak uw handen met water en zeep voor minstens 20 seconden.


Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen. Dit zijn enkele van de basisregels die in Nederland gelden. Op de website van de Rijksoverheid kunt u alle basisregels en de gezondheidsadviezen nalezen.

Hoe regel ik beschermingsmiddelen voor mijn mantelzorger?

Uw huisarts kan op uw naam een elektronisch recept uitschrijven. Daarmee kan uw mantelzorger gratis een pakket ophalen bij de apotheek of dit laten bezorgen. Het pakket bevat: handschoenen, mondneusmaskers, halterschorten, een bril en een flacon desinfectans.


Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt de coronamelder app?

Vanaf zaterdag 10 oktober kunt u de CoronaMelder app in heel Nederland gebruiken. Heeft u vragen over het installeren of de veiligheid van de app? Neem dan contact op met de helpdesk op 0800 - 1280.


Meer informatie vindt u ook bij de veelgestelde vragen op de website van de CoronaMelder.

Kan ik op bezoek bij familie, vrienden en/of ouderen?

Ja, dat kan. Er mogen maximaal 3 personen op bezoek. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee voor het maximum aantal bezoekers. Extra aandachtspunten zijn:


 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Gaat u op bezoek bij mensen die tot een risicogroep behoren, dan is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden.
 • Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.


Lees meer op de website van het RIVM.

Reizen van en naar het buitenland

Ik reis naar het buitenland. Kan ik een test en verklaring krijgen van de GGD dat ik geen coronavirus heb?

Nee, de GGD geeft geen COVID-19-vrij verklaring waarin staat dat iemand getest is en geen coronavirus heeft. De GGD test alleen mensen die (milde) klachten hebben die passen bij het coronavirus en willen weten of ze op dat moment besmet zijn. Dit doet de GGD om de verspreiding van het virus te voorkomen en in het belang van de publieke gezondheid. De GGD test dus geen mensen zonder klachten en ook niet om het mogelijk te maken dat zij bijvoorbeeld op vakantie kunnen.


Er zijn verschillende organisaties die een COVID-19-vrij verklaring afgeven. Bijvoorbeeld bij een travel clinic of vaccinatiecentrum. Hieraan zijn kosten verbonden, die de persoon zelf moet betalen. De overheid vergoedt dit niet.


Meer informatie over het coronavirus en reizen van en naar het buitenland vindt u op deze websites van de Rijksoverheid:


Waarmee moet ik rekening houden als ik op vakantie ga?

Op de website van Nederland wereldwijd vindt u een overzicht met actuele reisadviezen en antwoorden op de meest gestelde vragen van Nederlanders in het buitenland.

Ik kom terug uit een gebied met oranje reisadvies. Wat nu?

Een ‘oranje’ reisadvies betekent dat er ernstige veiligheidsrisico’s in het land zijn of kunnen optreden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert dan ook om alleen naar deze gebieden te reizen als het echt noodzakelijk is. De actuele reisadviezen vindt u op de website Nederland wereldwijd van de Rijksoverheid.


Reizigers die terugkomen uit deze gebieden wordt dringend verzocht om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Krijgt u tijdens uw quarantaine klachten die passen bij het coronavirus? Laat u dan testen. De afspraak voor de test kunt u online of telefonisch maken.


Let op:
een coronatest doen bij thuiskomst is géén vervanging van de quarantaine. Het coronavirus heeft een incubatietijd van 7 tot 14 dagen. Dit betekent dat het tot 2 weken kan duren voor u klachten krijgt. Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat bij 99% van de contacten die klachten krijgt, dit gebeurt binnen 10 dagen na het laatste contact. Daarom is per 19 augustus de quarantainetijd verkort tot 10 dagen. Mocht u het virus hebben opgelopen, dan kunt u door 10 dagen in quarantaine te gaan voorkomen dat u mensen om u heen besmet.

Moet ik ook in quarantaine als ik op doorreis ben?

Op de website van de Rijksoverheid leest u precies welke regels van toepassing zijn als u op doorreis bent door een gebied waarvoor quarantaine geldt.

Ik krijg bericht dat ik in het buitenland in contact ben geweest met iemand die positief getest is. Wat nu?

Wanneer iemand is besmet met het coronavirus, wordt een bron- en contactonderzoek gedaan. Dit gebeurt in Nederland, maar ook in andere landen. Bij dit onderzoek worden de contacten van de besmette persoon in kaart gebracht. Alle contacten ontvangen bericht, ook als ze inmiddels in een ander land verblijven.


Bent u onderdeel van een buitenlands bron-en contactonderzoek en verblijft u momenteel in Nederland? Dan valt u onder de Nederlandse regels. Mail naar ######### zodat de GGD u zo goed mogelijk kan informeren. U ontvangt ook leefregels die passen bij de mate van contact die u met de besmette persoon heeft gehad. Krijgt u klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus? Bel dan met 0800 – 1202 om een afspraak te maken voor een gratis coronatest.

Testen

Hoe meld ik me aan voor een test?

Bel 0800 1202 of maak een afspraak via de website www.coronatest.nl. U kunt op 2 manieren een afspraak maken:


 • Bellen voor een afspraak: 0800 1202 is elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf thuis en ga alleen naar buiten voor de test.
 • Online een afspraak maken: U logt voor het online maken van een afspraak in met uw DigiD.

Wanneer en bij welke klachten moet ik mij laten testen?

Heeft u klachten  als neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts?  Of ruikt of proeft u plotseling minder? Dit kan erop wijzen dat u COVID-19 heeft, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Blijf daarom thuis en maak een afspraak voor een coronatest. Lees meer over veelvoorkomende klachten op de website van het RIVM.


Via het landelijke telefoonnummer 0800 1202 maakt u een afspraak voor een test bij GGD Haaglanden. U kunt ook een afspraak maken via de website www.coronatest.nl.

Testen is belangrijk, zo voorkomt u dat u vrienden en familie besmet. U blijft in ieder geval thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Dit is belangrijk omdat u het virus dan niet verder kan verspreiden.


Let op:
heeft u ernstige/acute klachten of verergeren uw klachten plotseling? Neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Hoe kan ik mijn testafspraak afzeggen?

U kunt uw afspraak telefonisch afzeggen via 0800 1202.

Wat moet ik doen als ik geen mail heb ontvangen met een afspraakbevestiging?

Heeft u de mail met de afspraakbevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met 0800 1202.

Waar zijn de testlocaties en wat zijn de openingstijden

Ga naar onze pagina met de testlocaties van GGD Haaglanden.

Wat kost de test?

U betaalt niet voor de test. De kosten worden door het Rijk gedekt vanuit het Openbare Gezondheidszorg (OGZ)-budget.

Waarom is testen belangrijk?

Door de test weet u of u op dit moment besmet bent met het coronavirus. Zo kunt u besmetting van de mensen om u heen voorkomen. Het snel testen en voorkomen van verspreiding is belangrijk.

Welke test gebruikt de GGD?

GGD’en nemen de PCR-test af. Daarmee kijken we of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Met een wattenstaaf nemen we een uitstrijkje uit de neus en keel. Het laboratorium onderzoekt of u het coronavirus heeft. Als dat zo is dan staat vast dat deze persoon op dat moment met het virus is geïnfecteerd.


Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende soorten testen. De kosten voor de test betaalt de overheid. U hoeft dus niet te betalen voor de test. Daarnaast doen wij mee aan een RIVM proef voor sneltesten.

Waar vind ik eenvoudige informatie over coronatesten

Op de website van Steffie (initiatief van VWS) is een eenvoudige uitleg te vinden over co​rona en coronatesten.

Ik ben in quarantaine maar heb geen klachten. Kan ik stoppen met quarantaine?

Als u tijdens de quarantaine zonder klachten bent, moet de test zonder klachten op dag 5 of later van de 10-daagse quarantaine afgenomen zijn, om een aanmerking te komen voor vroegtijdige beëindiging bij een negatieve testuitslag.

Uitslag van de test

Hoe ontvang ik de uitslag van mijn test?

Na de coronatest ontvangt u meestal binnen 48 uur de uitslag. Soms kan het iets langer duren. Dit is afhankelijk van de drukte bij de GGD, de laboratoria en het landelijk callcenter.


 • Heeft u de testafspraak online gemaakt? Dan ontvangt u een e-mail als de testuitslag op coronatest.nl staat. Na het inloggen met uw DigiD kunt u de uitslag inzien.
 • Heeft u de testafspraak telefonisch gemaakt? Dan wordt u gebeld over de uitslag (ook in het weekend). Zorg dus dat u telefonisch bereikbaar bent. U kunt bij het maken van de afspraak ook aangeven dat u een e-mail wilt ontvangen als de testuitslag op coronatest.nl staat. In dat geval wordt u niet meer gebeld. Let op: voor het online inzien van de uitslag heeft u een DigiD nodig.


Bij een positieve testuitslag wordt u gebeld door GGD Haaglanden.

Ik heb nog geen uitslag ontvangen

Na de coronatest ontvangt u meestal binnen 48 uur de uitslag. Soms kan het iets langer duren. Dit is afhankelijk van de drukte bij de GGD, de laboratoria en het landelijk callcenter.

Ik kan de uitslag van de test niet inzien op coronatest.nl

U ontvangt een e-mail als de testuitslag op coronatest.nl staat. Na het inloggen met uw DigiD kunt u de uitslag inzien.


Heeft u een mail ontvangen dat de testuitslag klaar staat, maar kunt u deze niet inzien? In de veelgestelde vragen van coronatest.nl vindt u verschillende scenario's en bijbehorende oplossingen.

Wat betekent het als ik positief getest ben?

Als je een coronatest bent ondergaan en de uitslag is positief, dan betekent dit dat er bouwstenen van het virus zijn aangetroffen. Dit betekent dat je besmet bent, dus dat je het virus van iemand anders hebt gekregen. Of je besmettelijk bent, dus of je het virus ook weer kan doorgeven, hangt af van het klachtenpatroon. We kunnen dit op basis van de test niet concluderen, omdat we niet kijken naar de activiteit van het virus. We beschouwen iemand besmettelijk vanaf twee dagen voor start klachten tot in ieder geval zeven dagen na start klachten EN tot 24 uur volledig klachtenvrij. Daarna mag iemand uit isolatie. We zien in sommige gevallen dat de test langer positief kan blijven, maar we beschouwen deze persoon dan niet meer als besmettelijk als de klachten volledig verdwenen zijn.

Zorg- en onderwijsmedewerkers

Ik ben zorgmedewerker of docent en wil me laten testen

Vanaf maandag 21 september kunnen zorgmedewerkers en onderwijspersoneel met corona-gerelateerde klachten zich met voorrang laten testen. Positieve testuitslagen worden doorgebeld door de GGD. Voor een test met voorrang is een afspraak nodig.


Zorg- of onderwijspersoneel met klachten passend bij het coronavirus kan zich met prioriteit laten testen bij de GGD. Dit kan alleen op afspraak, via het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer 0800-8101.


De medewerker meldt zich bij de leidinggevende op het moment dat hij/zij corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Wat die klachten zijn, leest u op de website van het RIVM.


De leidinggevende kijkt of de medewerker in aanmerking komt voor prioriteit of de medewerker checkt dat zelf op www.rijksoverheid.nl.

Vragen over vaccineren


Waar kan ik me laten vaccineren?

Op de pagina met de vaccinatielocaties van GGD Haaglanden vindt u een overzicht en meer informatie.

Wanneer kan ik gevaccineerd worden?

Landelijk wordt de planning gemaakt wie wanneer aan de beurt is om gevaccineerd te worden. U kunt bellen met 0800-1351 om te horen wanneer u aan de beurt bent. Als u aan de beurt bent ontvangt u een uitnodiging.


Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen, komen bepaalde groepen zorgmedewerkers als eerste in aanmerking voor vaccinatie. Welke groepen dit zijn, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Ik beheer een bedrijf en ik wil mijn medewerkers graag laten helpen met het vaccineren, waar kan ik mij melden?

De inzet van personeel op de vaccinatielocaties wordt georganiseerd door het Rode Kruis. U kunt zich melden door een mail te sturen naar: werving.vaccinatie@redcross.nl.

Heeft u informatie voor werkgevers m.b.t. het uitnodigingspakket voor mijn medewerkers?

Bent u werkgever, wel aangesloten bij een koepel en heeft u geen uitnodigingspakket voor het vaccineren van uw medewerkers gekregen? Neem dan contact op met uw koepelorganisatie.


Bent u werkgever, niet aangesloten bij een koepel en heeft u geen uitnodigingspakket voor het vaccineren van uw medewerkers gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de koepelorganisatie voor uw branche:Zij kunnen u dan alsnog van een uitnodigingspakket voorzien.


GGD Haaglanden kan hier helaas verder niets in betekenen. Mensen móeten een uitnodigingsbrief hebben ontvangen alvorens het callcenter de vaccinatieafspraken voor hen kan inplannen.

Waar kan ik mij aanmelden om te helpen vaccineren?

De inzet van personeel op de vaccinatielocaties wordt georganiseerd door het Rode Kruis. U kunt zich melden door een mail te sturen naar: werving.vaccinatie@redcross.nl.

Welke bijwerkingen zijn te verwachten bij de vaccins?

Voor informatie over het vaccin kunt u terecht op de website van het RIVM.

Hoe werkt het eerste coronavaccin?

Meer informatie hierover vindt u in dit document van de Rijksoverheid.

Wat betekent het vaccineren voor kleine zorgorganisaties/zzp’ers?

Meer informatie hierover vindt u op de website van GGD GHOR.

Ik heb een medische vraag over de coronavaccinatie

Bekijk dit filmpje over hoe het RNA vaccin werkt, de veiligheid en effctiviteit van het vaccin.


Ook op de website van het RIVM vindt u meer informatie.

Waar vind ik informatie over de vaccinatie in andere talen?

Op de website van Rijksoverheid.nl en op de website van government.nl vind u meertalige informatie.

Ik ben doof of slechthorend, hoe kan ik een afspraak maken voor vaccineren?

Is het voor u niet mogelijk om te bellen of de tolkdienst te gebruiken, dan kunt u een e-mail sturen naar coronavaccinatie@ggdhaaglanden.nl. Geeft u in de e-mail aan dat u een afspraak voor corona vaccinatie wilt maken en wat de reden is dat u het landelijke nummer niet kunt gebruiken. Stuur in uw e-mail geen persoonlijke informatie, behalve uw bereikbaarheidsgegevens. De GGD neemt dan contact met u op.