project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Vervolgonderzoek GGD Haaglanden naar gedrag bij bestrijding coronavirus

Donderdag 9 juli start een vervolgonderzoek naar de gedragsmaatregelen en het welbevinden tijdens de coronacrisis. Ondanks versoepelingen van de maatregelen, roept de overheid ons op om ons te blijven houden aan de bestaande maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Haaglanden, samen met andere GGD’en, uitvoert in samenwerking met het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wilt u deelnemen? Dat kan tot en met zondag 12 juli via deze link vragenlijst coronavirus GGD - RIVM

Cijfers coronavirus op de Gezondheidsmonitor

Op de gezondheidsmonitor van GGD Haaglanden vindt u informatie over de meest actuele en betrouwbare regionale, landelijke en internationale cijfers, afkomstig van GGD, RIVM, stichting NICE, CBS en John Hopkins University. Deze cijfers betreffen het aantal positief geteste personen, het aantal ziekenhuisopnames (op de intensive care) en/of het aantal overleden patiënten als gevolg van het nieuwe coronavirus. Op deze pagina van de gezondheidsmonitor vindt u ook resultaten van eerdere rondes van het gedragsonderzoek.


Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?

De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan op mensen is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe het met ze gaat, dan kan de overheid beleid ontwikkelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarvoor stelt de overheid gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. We onderzoeken of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, hoe beter we in Nederland het virus samen onder controle kunnen krijgen.

Over welk gedrag gaat het onderzoek?

Mensen wassen nu bijvoorbeeld regelmatig voor 20 seconden hun handen en houden altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Maar lukt ze dat ook? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe mensen zich voelen? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met ons gedrag te maken hebben.


Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

GGD Haaglanden voert het onderzoek uit, in samenwerking met het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en en via het verspreiden van de link, bovenaan dit bericht.

Meer informatie over het gedragsonderzoek.