project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Veel animo zorgmedewerkers voor coronatest GGD Haaglanden

15 april 2020 - Sinds maandag 6 april 2020 hebben ruim 750 zorgmedewerkers die wonen of werken in regio Haaglanden zich bij de testlocatie van de GGD gemeld voor een test op het coronavirus.

Het gaat om medewerkers in de huisartsenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, ambulancezorg of verloskunde. Ziekenhuispersoneel wordt door het ziekenhuis zelf getest. Door een versoepeling van het testbeleid kunnen nu alle zorgmedewerkers die belangrijk zijn voor de continuïteit van de zorg bij klachten door de GGD getest worden.


GGD Haaglanden heeft snel na de oproep van de overheid extra medisch en administratief personeel ingehuurd om een testlocatie voor zorgpersoneel in te richten. Deze testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het Van der Valk hotel in Pijnacker-Nootdorp. Er is veel behoefte bij zorgpersoneel om getest te worden. Daarom is de testlocatie op zowel 1e als 2e Paasdag open geweest. Er worden maximaal 150 medewerkers per dag getest, maar indien nodig kan deze capaciteit worden uitgebreid.


Wat doet GGD Haaglanden nog meer om de coronacrisis te bestrijden?

De focus rond de verspreiding van het coronavirus ligt sinds een paar weken niet meer op het indammen van het virus, maar op vertraging van de verspreiding. Doel is dat de zorg voldoende zorgcapaciteit houdt en daarbij voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen heeft. Dit proces wordt landelijk aangestuurd en regionaal is dit een zaak van de GHOR en het ROAZ. Ook wordt de GGD naast de reguliere infectieziektebestrijding gevraagd de zorg zoveel mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het leveren van bevoegd en bekwaam zorgpersoneel voor de uitvoering van de acuut medische zorg. We adviseren over het inrichten van kleinschalige woonvormen voor dak- en thuislozen en adviseren de GHOR over onder andere het opzetten van zorghotels. Verder bemenst GGD Haaglanden verschillende telefoonlijnen voor advies, vragen en klachten van zorgpersoneel, zorginstellingen, artsen en inwoners. Tot slot geeft de GGD professionals en inwoners gezondheidsadviezen in coronatijd, om aandacht te hebben en te houden voor een gezonde leefstijl thuis of in een instelling.


Impressie

Alles over: