project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Vaccinatie tegen meningokokkenziekte - type A, C, W en Y

Vanaf half september ontvangen 130.000 jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Jongeren geboren tussen 1 januari 2001 tot en met 30 april 2004 en jongeren geboren in 2005 krijgen in de loop van 2019 een uitnodiging voor deze vaccinatie.

Met de slogan 'Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte' nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. De kans dat mensen in ons land meningokokken-W krijgen was vorig jaar 5 op 1 miljoen. Een zeer kleine kans dus.


Hierdoor is er geen reden om op korte termijn deze vaccinatie te halen. Jongeren kunnen wachten op de geplande uitnodigingbrief.


Meningokok type W

Er zijn verschillende typen meningokokken die de mens ziek kunnen maken. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken.


Tegengaan van meer ziektegevallen

Het aantal infecties met meningokokken W steeg sinds 2015 de afgelopen jaren in Nederland. Daarom is besloten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma om vanaf 1 mei 2018 bij kinderen van 14 maanden de vaccinatie tegen meningokokken C te vervangen door het vaccin dat beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y.

Jongeren van 14 jaar krijgen vanaf 1 oktober 2018 een inhaalvaccinatie met het zelfde vaccin. Ook in 2019 krijgen jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Eén prik beschermt de jongere ten minste vijf jaar tegen meningokokkenziekte.

Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.


Start in oktober

Vanaf 1 oktober 2018 starten de jeugdgezondheidscentra van de regio Haaglanden met het vaccineren van jongeren. Vanaf half september ontvangen deze jongeren een uitnodiging van het RIVM.

Deskundigen hebben vastgesteld dat een vaccinatie voor kinderen van 14 maanden en oudere tieners de beste manier is om te voorkomen dat meningokokken in Nederland toeneemt. Er is nu dan ook onvoldoende aanleiding om alle kinderen te vaccineren.

Valt uw kind buiten de genoemde geboortejaren en u wilt uw kind toch graag laten vaccineren? Dit kan bij GGD Haaglanden, maar deze vaccinatie is dan niet gratis. De vaccinatie kost 78 euro, plus consultkosten. Een consult tot 16 jaar kost 11 euro, een consult vanaf 16 jaar en ouder kost 22 euro.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM en op www.deelditnietmetjevrienden.nl.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Haaglanden: telefoonnummer: (070) 353 72 40, optie 0.


Voor vragen over de persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie kunt u terecht bij het CJG Den Haag of JGZ Zuid-Holland West.