project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Uitkomsten onderzoek gedragsregels coronavirus

Het niet bezoeken van mensen van 70 jaar of ouder (85,3 procent) en het niet bezoeken van mensen met een kwetsbare gezondheid (90,6 procent) lukt over het algemeen heel goed bij inwoners in regio Haaglanden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek rond het coronavirus dat het RIVM en de 25 GGD'en in Nederland hielden onder 90.000 mensen.


Ook blijkt dat mensen in onze regio het (heel) makkelijk vinden om zich te houden aan maatregelen zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Een stuk lastiger hebben inwoners het met het zoveel mogelijk thuis blijven;

53,7 procent van de respondenten in regio Haaglanden geeft daarvan aan het (heel) makkelijk te vinden om zich aan deze maatregel te houden.


Net als landelijk, heeft de coronacrisis in onze regio een impact op de mentale gezondheid – een op de drie inwoners ervaart meer stress, somberheid of angst - en leefstijl. Zo beweegt bijvoorbeeld ruim de helft (57 procent) (veel) minder.


Sinds half maart gelden in ons land diverse gedragsregels die erop gericht zijn het aantal contacten met anderen te reduceren (bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden). De regels moeten er verder toe bijdragen dat tijdens contacten met anderen het coronavirus niet wordt overgedragen (hygiënemaatregelen). Als mensen denken dat de gedragsregels helpen om besmettingen van zichzelf of anderen te voorkomen kan dit hun motivatie versterken. Echter, de huidige situatie vraagt ook veel van mensen: ze beperken onze vrijheid en mogelijkheden. Dit kan impact hebben op onze mentale, fysieke, en sociale gezondheid. En op de verwachting hoe lang mensen de maatregelen steunen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren om de gedragsregels op te blijven volgen.

Resultaten panelonderzoek coronavirus (PDF, 415 kB)


Meer informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/1%2C5-meter-maatschappij-lastige-opgave.