project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Thermometer Infectieziektebestrijding 2017

In de Thermometer Infectieziektebestrijding 2017 staan de cijfers en feiten van meldingsplichtige infectieziekten. Dit zijn bijvoorbeeld kinkhoest en legionella.

Als er een melding binnenkomt, doet de GGD onderzoek naar de bron en/of de contacten van de patiënt om verdere besmetting te voorkomen. Ook geeft zij advies en voorlichting.


Instellingen waar kwetsbare personen verblijven, zijn verplicht een uitbraak van infectieziekten te melden bij de GGD. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen.


Enkele cijfers

  • In 2017 zijn er 2839 meldingen over meldingsplichtige infectieziekten bij GGD Haaglanden binnengekomen.
  • De afdeling Infectieziektenbestrijding van GGD Haaglanden is in 2017 1.000 keer benaderd met vragen over infectieziekten.

Verder vindt u in de Thermometer onder andere informatie over de Hepatitis B-spreekuren bij de GGD en de aanpak tegen antibioticaresistentie.

Thermometer Infectieziektebestrijding 2017 (PDF, 378 kB)