project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Teken voor een rookvrije plek in uw buurt

Steeds meer plekken waar kinderen komen, zijn rookvrij. Dat is goed nieuws maar de Alliantie Nederland Rookvrij wil deze ontwikkeling versnellen. Daarom roept ze iedereen op te tekenen voor een rookvrije plek in de buurt.

Door de campagne Rookvrije Generatie wil de Alliantie het draagvlak hiervoor vergroten. Dit sluit aan op het preventieakkoord van het kabinet dat in november verschijnt. Dit akkoord gaat onder andere in op het beschermen van kinderen tegen (mee)roken.

Rookvrij... kinderspel

De campagne roept u op te tekenen voor een rookvrije plek in uw buurt via rookvrij.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sportclub, het schoolplein of de speelplek. Hiermee helpt ook u mee om de campagne tot een succes te maken.


In de eerste periode staat de sportclub centraal. Bekijk ook de televisiecommercial.

Op weg naar een rookvrije generatie