project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Symposium ‘Kwetsbaarheid in de wijk’

De Haagse wethouder Bert van Alphen (Maatschappelijke Opvang) opende vandaag in Amsterdam het G$ USER symposium ‘Kwetsbaar in de wijk’. Tijdens dit symposium gaan onder meer ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in gesprek over de vraag ‘Wat is er nodig om dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verhelpen?’

Van Alphen: “Door het onderzoek van deze academische werkplaats hebben we meer inzicht in de risicofactoren die kunnen leiden tot dakloosheid, in de samenstelling van de groep dak- en thuislozen, in de mate van zorg-gebruik of juist zorg-mijdend gedrag en weten we beter wat voor soort opvang wel of niet aanslaat bij de mensen die er gebruik van maken. Voorbeeld is het jaarlijkse winterkoude-onderzoek in de vier grote steden. Hierdoor kunnen vergelijkbare problemen in verschillende zorg- en opvangsituaties met elkaar vergeleken worden. En kunnen we van elkaars fouten en successen leren.”

Het symposium is een onderdeel van de twee daagse conferentie 'Ending Homelessness' en is een gezamelijk initiatief van:


    • Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, lectoraat Armoede Interventies
    • Werkplaats Sociaal Domein
    • Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren Amsterdam
    • HVO-Querido
    • G4-USER, academische werkplaats openbare geestelijke gezondheidszorg


Het platform legt de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid. Doel is het terugdringen van sociale uitsluiting van mensen met OGGZ-problematiek, met name in de vier grote steden.


Ending homelessness