project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Risicogestuurde werkwijze bron- en contactonderzoek

GGD’en kunnen overgaan op een risicogestuurde werkwijze voor het doen van bron- en contactonderzoek. Deze werkwijze, een professionele prioritering, past binnen de richtlijn bron- en contactonderzoek (bco) van het RIVM. GGD’en kunnen overgaan op deze werkwijze wanneer het aantal besmettingen in hun regio te snel oploopt. Op deze wijze worden alle mensen die een risico (kunnen) vormen in de verspreiding van het virus zo snel mogelijk bereikt. Op dit moment werkt de regio Haaglanden op deze werkwijze.

Op dit moment overstijgt het aantal testen en het besmettingspercentage in de regio Haaglanden de verwachtingen. De GGD’en in Nederland zijn fors opgeschaald en ook is er landelijke capaciteit beschikbaar voor het ondersteunen van de GGD’en bij bron- en contactonderzoek. De opschaling van de GGD’en ligt op schema en gebeurt op maximaal tempo. De combinatie van een stijging van het aantal bco’s in Nederland en forse pieken in de besmettingsgraad in bepaalde regio’s maken dat er soms een andere werkwijze nodig is.


De nieuwe werkwijze

Om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk worden bereikt én risicovolle clusters snel worden gedetecteerd, kunnen regio’s met een sterk stijgende besmettingsgraad risicogestuurd bron- en contactonderzoek uitvoeren. Dit is eerder gedaan bij andere GGD’en en wordt op dit moment gedaan in de regio Haaglanden.


In deze werkwijze worden de besmette persoon (index) en diens nauwe contacten (bijvoorbeeld huisgenoten) zo snel mogelijk gebeld. Dat geldt ook voor alle contacten die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld ouderen of mensen die in de zorg werken. Ook wanneer het risico op verspreiding groot of lastig in te schatten is, neemt de GGD telefonisch contact op. Bijvoorbeeld als de index veel contacten heeft gehad (groepsbijeenkomst, school, kinderdagverblijf), tot een moeilijk bereikbare groep behoort of recent in het buitenland is geweest. De contacten met minder risico krijgen ook snel bericht, maar die krijgen dat direct van de index. De GGD helpt de index hierbij met schriftelijk materiaal. En contacten kunnen voor meer informatie of uitleg altijd de GGD bellen.