project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Resultaten gezondheidsenquête onder 65- plussers verschenen

GGD Haaglanden heeft een Gezondheidsenquête uitgevoerd onder volwassenen (19 jaar en ouder). Hierin werd de inwoners van de regio Haaglanden gevraagd naar hun gezondheid, leefstijl en welzijn. De resultaten zijn terug te vinden in de rapportage ‘Ouderen en gezondheid’.

Zelfstandig wonende volwassenen van 65 jaar en ouder in de regio Haaglanden werden apart gevraagd naar onder andere valrisico, lichamelijke beperkingen en beperkingen in activiteiten van het dagelijks leven.

Een aantal conclusies:

  • 28% heeft lichamelijke beperkingen (mobiliteit, zien of horen); bij 85-plussers is dit 61%.
  • 25% heeft beperkingen in huishoudelijke activiteiten; bij 85-plussers is dit 70%.
  • 79% krijgt formele hulp bij het huishouden, 44% krijgt (ook) informele hulp.
  • 6% van de ouderen was slachtoffer van een vorm van ouderenmishandeling, waarbij de meest voorkomende vorm psychische mishandeling is.
  • Op alle onderwerpen is bij vrouwen een minder gunstig beeld te zien dan bij mannen. Vrouwen hebben vaker een verhoogd valrisico, beperkingen en zijn vaker kwetsbaar.

In de komende maanden worden de resultaten van andere gezondheidsonderwerpen bekend. Deze resultaten worden aangevuld met resultaten van andere leeftijdsgroepen. Ook wordt voor Den Haag een vergelijking gemaakt met de G4 en worden gegevens uit andere bronnen toegevoegd. Alle informatie wordt gebundeld in de Gezondheidsmonitor 2018 (verschijningsdatum vanaf april 2018). Dit geeft een totaalbeeld van de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden. 

Rapportage ‘Ouderen en gezondheid’ (PDF, 1 MB)


Meer informatie

Een beschrijving over de methode en respons van de enquête is te vinden in de rapportage Methode en Respons.

Rapportage Methode en Respons (PDF, 765 kB)