project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Resultaten gezondheidsenquête armoede, leefomgeving en lichamelijke en psychosociale gezondheid

We hebben een gezondheidsenquête uitgevoerd onder volwassenen (19 jaar en ouder) in Haaglanden. Hierin kregen zij vragen over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. De resultaten over armoede, leefomgeving en lichamelijke en psychosociale gezondheid zijn verschenen in 3 afzonderlijke rapportages.

Een aantal conclusies

  • 18% van de inwoners heeft een laag inkomen (<16.100 euro).
  • De lichamelijke gezondheid is minder goed onder inwoners met een laag inkomen.
  • 90% is tevreden met de woning en 88% met de woonomgeving. Vooral in Midden-Delfland en Westland zijn inwoners tevreden.
  • 10% van de inwoners heeft last gehad van vocht of schimmel in huis, vooral inwoners van Den Haag, Delft en Leidschendam-Voorburg.
  • 73% ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed.
  • Het percentage inwoners dat zich niet zo of helemaal niet gelukkig voelt is hoger onder inwoners met een minder gunstige gezondheid.

De volledige resultaten leest u in de 3 rapportages.


Rapportage 'Armoede en Gezondheid' (PDF, 822 kB)

Rapportage 'Leefomgeving en Gezondheid' (PDF, 709 kB)

Rapportage 'Lichamelijke en psychosociale gezondheid’ (PDF, 571 kB)


Gezondheidsmonitor

Gegevens uit de Gezondheidsenquête worden samen met gegevens uit andere bronnen gebundeld in de Gezondheidsmonitor 2018. Deze zal vanaf april 2018 verschijnen.


In de Gezondheidsmonitor wordt voor Den Haag ook een vergelijking gemaakt met de andere grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht).  Dit geeft een zo goed mogelijk beeld van de gezondheid en leefstijl van inwoners van regio Haaglanden.


Meer informatie

Meer informatie over de gezondheidsenquête en de diverse rapportages vindt u in de rubriek Publicaties.