project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

De Regenboog school gaat als Gezonde School het nieuwe schooljaar in!

Basisonderwijsschool De Regenboog in de wijk Tanthof in Delft heeft vandaag het vignet Gezonde School uitgereikt gekregen door wethouder de Prez tijdens een feestelijke happening. De Regenboog wordt al jaren begeleid door de Gezonde School-adviseur van de GGD op het thema Welbevinden en is trots op dit resultaat.


Het team van De Regenboog draagt zorg, in samenwerking met de kinderen zelf en de ouders, voor het welbevinden van de kinderen in een sociale en veilige omgeving. Hier wordt onder meer voor gezorgd door te werken volgens de Kanjertraining. Daarnaast is er op school ook een duidelijke anti-pestaanpak, een actieve kinderraad, veel aandacht voor Bewegen en Sport en wordt gezonde voeding gestimuleerd. Vandaar dat alle kinderen als afsluiting een lekker en gezond appeltje kregen om het behalen van het vignet te vieren! School wil verder werken aan het thema certificaat Bewegen en Sport wat goed aansluit bij JOGG Delft.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Joline van Lier via joline.vanlier@ggdhaaglanden.nl of tel.nr. 06 83 63 67 97.