project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Preventieakkoord: op weg naar een gezonder Nederland

Een grote stap op weg naar een gezonder Nederland: het Nationaal Preventieakkoord. In dit akkoord zijn voor het eerst landelijke concrete doelen afgesproken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch terug te dringen.

Preventie krijgt de aandacht die het verdient. Investeren in gezondheid en leefstijl in plaats van ziekte en zorg. Aan het akkoord hebben meer dan vijftig partijen een bijdrage geleverd. Onder andere partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, de zorg en de overheid, waaronder ook GGD GHOR Nederland. Het akkoord werd op vrijdag 23 november 2018 ondertekend. 

Ambities

De ambities voor 2040 uit het akkoord zijn groot.

  • Een rookvrije generatie: geen kind meer dat rookt of ooit nog gaat roken.
  • Minder overgewicht: zo’n 200.000 minder mensen met overgewicht dan nu. En 40% minder mensen die lijden aan ziekten gerelateerd aan obesitas. Zoals diabetes, hart-, vaat-, en leverziekten.
  • Minder overmatig alcohol gebruik: bijna een halvering van het aantal mensen dat nu overmatig alcohol drinkt. En geen drinkende zwangeren of jongeren onder de 18 jaar.

 

GGD Haaglanden

Ook GGD Haaglanden wil een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen die in dit akkoord staan. De uitwerking hiervan staat in 2019 op de agenda.

Infographic nationaal preventieakkoord