project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Delftse inspiratietour tijdens landelijke Dag van de Gezonde School

1 november 2019 - Donderdag 31 oktober was de landelijke dag van de Gezonde School. De Gezonde School-aanpak helpt scholen planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. In Delft bezochten deelnemers aan de inspiratietour de Parkschool in de wijk Voorhof en de Waterhof in de wijk Tanthof. Zij kregen een kijkje in de keuken van deze goede voorbeeldscholen.

Delftse wethouder Hatte van der Woude (Jeugd, Onderwijs en Integratie) reikte het vernieuwde themacertificaat ‘bewegen en sport’ van Gezonde School de Waterhof uit.

De Parkschool en de Waterhof zijn 2 van de 13 Gezonde Scholen in Delft, iets waar zowel de wethouder als GGD Haaglanden trots op zijn. In regio Haaglanden zijn 95 Gezonde Scholen en in Nederland 946. Als een school binnen een gekozen gezondheidsthema alle 4 de pijlers van Gezonde School op orde heeft – namelijk educatie, signaleren, omgeving en gezondheidsbeleid – dan kunnen scholen zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema.

Inspiratietour

Tijdens de Dag van de Gezonde School werd door het landelijk Gezonde School team de inspiratietour georganiseerd voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor werden de twee gastscholen in Delft bezocht. Er kwamen leerkrachten en Gezonde Schoolcoördinatoren uit Maastricht, Linne, Eindhoven, Zeist, Groningen, Amsterdam, Zoetermeer en Den Haag naar Delft. Daarnaast bestond het gezelschap uit deskundigen van de GGD GHOR Nederland, PO-raad, KVLO, Kenniscentrum Sport, JOGG Nederland, Universiteit Maastricht, GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Haaglanden. Zij kregen een uniek kijkje in de keuken van de goede voorbeeldscholen.

Parkschool

De Parkschool is al jaren een Gezonde School op de thema’s ‘Bewegen en Sport’, ‘Voeding’ en ‘Welbevinden’ en laat dit door verschillende activiteiten zien op school. Tijdens een voedingsles vertelden kinderen over producten die ze vervolgens in het groene, gezonde vak of rode, ongezonde vak legden. Bij het behandelen van de Schijf-van-5 legde een leerling uit dat met gevarieerd eten bedoeld wordt dat je elke dag verschillende producten van de schijf van 5 moet eten. De school heeft regels voor eten en drinken op school, voor spel en sport en voor gedrag. De wethouder gaf aan “Hier zie je dat de Gezonde School in het DNA van de school zit en dat de kinderen er helemaal aan gewend zijn, dat ze weten wat ze moeten doen en waarom”.

De Parkschool in beweging


De Waterhof

In Tanthof ligt de Waterhof (voormalig de Bron) en deze school mag zichzelf ook al jarenlang een Gezonde School noemen. De bevlogen vakleerkracht gym Nick Keyser gaf een presentatie over het Beweegprogramma op school. De basis is voldoende uren bewegingsonderwijs, aandacht voor kinderen met over- en ondergewicht, 2 keer per basisschooltijd een bezoek aan de jeugdverpleegkundige en een vakwerkplan bewegen. De Waterhof kreeg tot slot de hercertificering van het themacertificaat bewegen en sport. Het Vignet Gezonde School was verlopen en met extra inzet is het nieuwe certificaat verdiend. Wethouder Van der Woude reikte het certificaat uit aan een aantal kinderen. Tegen de vakleerkracht gym zei ze: “Bedankt voor jouw enorme inzet!” En ook directrice Wilma van der Leeden werd gefeliciteerd met de prestatie.

Uitreiking vignet Gezonde School waterhof Delft